2006-2007

Vývoj špeciálneho hybridného metalicko–optického kábla pre potreby telekomunikačných operátorov certifikovanie káblov s požiarno-technickými vlastnosťami podľa noriem VDE.