2004-2005

Rozšírenie výrobného portfólia o špeciálne vodiče pre rozbušky a palníkové vodiče.Rozšírenie výrobného sortimentu o telekomunikačné káble pre širokopásmové prenosy xDSL technológií.