2003

Nová stratégia predaja našich výrobkov, ktorú sme podriadili uplatneniu a cieľovým skupinám nových výrobkov.