2003-2004

Rozšírenie výrobného portfólia o špeciálne energetické káble, začiatok tvorby značky „Expire Profi“, ako káblového systému s funkčnou odolnosťou v požiari.