2002

Začiatok výroby špeciálnych káblov s požiarno-technickými vlastnosťami.