2002-2003

Rozšírenie výrobného sortimentu o telekomunikačné káble na báze práškových technológií a vody blokujúcich pások proti pozdĺžnemu šíreniu vlhkosti.