2000-2001

Rozšírenie výrobného portfólia o špeciálne káble s požiarnotechnickými vlastnosťami.