1998

ELKOND s.r.o. začal vystupovať pod novým názvom ELKOND HHK, a.s.