1996

Prvotné certifikáty podľa EN ISO 9001 a 14001, ktoré sa pravidelne obnovujú.