1994-1998

Postupné rozširovanie sortimentu o inštalačné, návestné, signálne, dátové, silové káble.