1993

Začiatok výroby telekomunikačných a signálnych káblov.