Nový výrobok

Naša spoločnosť ELKOND HHK a.s. vyvinula a uviedla na trh nový výrobok, ktorým je diaľkový telekomunikačný kábel pod označením DCEPKSwFLE. Vo svojej podstate je to úplná celoplastová náhrada diaľkových káblov s izoláciou žíl papier-vzduch kovovým armovaním a oloveným plášťom, ktoré sa ešte aj dnes používajú pri rekonštrukcii telekomunikačných sietí, alebo pri vynútených prekládkach pri rôznej výstavbe.

Novinky