Politika

Az ELKOND HHK, a.s. az elektrotechnikai ipar stabil és fejlődő társaságai közé tartozik. Aktivitásaink elsődlegesen a kábelek és vezetékek gyártására irányulnak. Szervezetünk alapvető elhatározása, hogy minőségi és megbízható termékeink és szolgáltatásaink tartós biztosítása által maximális mértékben kielégítsük a hazai és külföldi vevők szükségleteit.

Az integrált menedzsment rendszer politikája

Vevőink és a többi érintett fél: az alkalmazottak, szállítók és állami szervek szükségleteinek és követelményeinek mélyreható ismerete és kielégítése arra ösztönöz minket, hogy tevékenységünket a munkabiztonság és -védelem maximális mértékű betartása mellett végezzük, respektálva az összes környezetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb jogi és regionális előírást.

Termékeinknek és szolgáltatásainknak, valamint a velük összefüggő tevékenységeknek teljesíteniük kell a minőséggel, munkabiztonsággal és -védelemmel és az életkörnyezettel szemben támasztható legmagasabb igényeket a teljes életciklusuk alatt.

Ezen kötelezettség teljesítése érdekében társaságunk vezetősége integrált menedzsment rendszert épített ki és működtet az EN ISO 9001:2015 szabványnak a termékek és szolgáltatások minősége, az EN ISO 14001:2015 szabványnak az életkörnyezet és a nemzeti előírásoknak a munkabiztonság és –védelem terén támasztott követelményei szerint. Az ELKOND HHK, a.s. társaság állandóan növelni fogja ezen menedzseri rendszerek hatékonyságát, a minőségirányítási és környezetvédelmi vezetési rendszereket pedig megtartja a független tanúsító szerv által certifikált állapotukban.

A fenti elhatározások biztosítása érdekében az ELKOND HHK, a.s. társaság kötelezi magát:

  • Működtetni, időben ellátni megfelelő forrásokkal és állandóan tökéletesíteni az egyértelműen azonosítható, irányított belső és külső folyamatokra épülő hatékony integrált menedzsment rendszert, amely tekintettel van a minőségirányítási és a környezetvédelmi vezetési követelményekre.
  • Folytonosan növelni az alkalmazottak szakmai színvonalát, a munkabiztonság és -védelem elveinek betartása mellett tartósan biztosítani számukra a munkát és az előírt orvosi vizsgálatokat, és ellátni őket a szükséges egyéni munkahelyi védőeszközökkel.
  • A vevőket a legfontosabb partnerként kezelni, bebiztosítani az elégedettségük rendszeres monitorozását, rendszeresen kommunikálni velük, megállapítani a termékeink és szolgáltatásaink iránti szükségleteiket és követelményeiket, felülvizsgálni és teljesíteni azokat. Ilyen hozzáállással állandó jelleggel megtartani és célzatosan megerősíteni társaságunk piaci pozícióját.
  • A termékek minőségét, az életkörnyezet kialakítása és védelme, a munkabiztonság és -védelem iránti törődésen belül a rendszeres megelőző intézkedések foganatosításának elvét érvényesíteni a saját tevékenységek és szolgáltatások esetleges kedvezőtlen hatásának, valamint a szállítók és szerződéses partnerek közvetett hatásának minimalizálása céljából.
  • Bebiztosítani a belső és külső folyamatok azonosítását, értékelését és irányítását, termékeink, tevékenységeink és szolgáltatásaink közvetlen és közvetett környezetvédelmi vonatkozásait és biztonsági kockázatait, azok csökkentése és irányítása céljából. Javítani a munkafeltételeket, és így megelőzni a nem kívánt eseményeket.
  • Az integrált menedzsment rendszer pozitív tudatát kelteni az alkalmazottak körében. Bebiztosítani az alkalmazottak ismereteinek rendszeres elmélyítését a termékek minőségét, a munkabiztonságot és -védelmet, valamint a környezetvédelmi követelményeket érintően. Elérni azt az állapotot, hogy minden alkalmazott aktívan bekapcsolódjon a biztonsággal és egészséggel, életkörnyezettel és a termékek minőségével összefüggő problémák megoldásába.
  • Bebiztosítani az informáltságot és a politikánk egységes értelmezését, úgy, hogy minden alkalmazott és érdekelt fél ismerje az integrált menedzsment rendszer politikáját, fő célkitűzéseit és céljait, azonosuljon velük és részt vállaljon a teljesítésükben.

EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer tanúsítvány
EN ISO 14001:2015 Minőségirányítási rendszer tanúsítvány

Fejlesztés

Társaságunk nem marad le a fejlődésben, és igyekszik követni a kábelgyártás területén időszerű trendeket. Figyelemmel kísérjük a műszaki fejlődést, és folyamatosan invesztálunk a technológiába. Az utóbbi időszak legjelentősebb invesztícióját a műszaki részlegen dolgozók alkotó potenciáljának növelését érintő befektetések, a szigetelő, -fonó és -köpenyező sort érintő befektetések, új mérőállomás alkották.

Együttműködés az egyetemekkel

 • Zólyomi Műszaki Egyetem, Faipari Kar, Tűzvédelmi Tanszék, 2008-2009 – szakdolgozat témaválasztás – 3 diplomázó hallgató
 • Zsolnai Egyetem, Elektrotechnikai Kar, Telekommunikáció Tanszék, 2006-2007 - szakdolgozat témaválasztás – 1 diplomázó hallgató
 • Zsolnai Egyetem, Elektrotechnikai Kar, Telekommunikáció Tanszék, 2006-2007, tökéletesített átviteli tulajdonságokkal rendelkező távközlési kábelek vizsgálata
 • Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem, Elektrotechnikai és Informatikai Kar, Elektrotechnológiai Tanszék, 2007 – a tűz hatása az elektromos kábelvezetékek feszültségesésére
 • Prágai Cseh Műszaki Egyetem, Elektrotechnikai Kar, Telekommunikáció Tanszék, 2007-2009 - tökéletesített átviteli tulajdonságokkal rendelkező távközlési kábelek vizsgálata és a távolsági távközlési kábelek átviteli tulajdonságainak vizsgálata

Pályázati partnerségek

Slovak Telekom s.s. (T-Com), a partnerség időszaka: 1993 - 2009 - néhány kutatási feladat megoldása az üzemeltető hálózatain belüli felhasználásra szánt távközlési kábelek mechanikus, tűztechnikai és átviteli teljesítmény-jellemzői javítása terén, pl.:

 • A nedvességterjedés elleni dinamikus védelmi rendszerrel rendelkező távközlési kábelek
 • Javított átviteli és tűztechnikai tulajdonságokkal rendelkező távközlési kábelek xDSL technológiához
 • Hibrid fém-optikai távközlési kábelek

A humán erőforrás területe

Az ELKOND HHK, a.s. modern technológiákat és ugyanakkor a dolgozói kreatív potenciálját használja. A dolgozók precíz válogatása és utólagos képzésük alkotja a társaság alapstratégiáját. A nem csupán a szakmaiságot hangsúlyozó oktatások jól kidolgozott rendszere, az együvé tartozás és felelősségtudat fiatal, tapasztalt és ambiciózus kollektíva kialakításához vezetett.

Fejlesztési koncepció

Az ELKOND HHK, a.s. társaság hosszú távú terve - a tudományos-kutató intézetekkel különféle kutatási és képzési projektekben való együttműködésen kívül - az, hogy a tudomány és kutatás innovatív eljárásai segítségével és az adott kutatóintézetekkel együttműködve részt vesz a kiváló minőségű speciális kábelek fejlesztésében (ill. kezdeményezi az adott fejlesztést). "Minőség + Gyorsaság + Innováció + Optimális ár = Erős cég"

Minőség

A minőség számunkra legjelentősebb mutatója a vevőink elégedettsége és a gyártás állandóan növekvő mennyisége.

 • A tekintélyt parancsoló SLOVAK GOLD aranyéremmel való kitüntetés a minőségért 1995-ben.
 • ISO 9001 - Minőségirányítási rendszer 1996-ban lett bevezetve, és a minőség színvonalának emelkedését ismételt auditok tanúsítják.
 • ISO 14001 – Környezetközpontú irányítási rendszer 2006-ban lett bevezetve és certifikálva a TÜV Nord Slovakia társaság által.

Flexibilitás

A standard megrendeléseket 14-21 napon belül teljesítjük.

Üzleti aktivitások

Legjelentősebb partnereink: Slovak Telekom, Magyar Telekom és további telekommunikációs üzemeltetők, a Szlovák Köztársaság legnagyobb nagykereskedelmi és szerelőtársaságai. A kiviteli aktivitások az EÚ több tagállamába irányulnak.