A társaság története

Az ELKOND társaság 1992 decemberében lett megalapítva mint a távközlési kábelek egyedüli hazai gyártója.

1998 októberében az ELKOND Kft. részvénytársasággá alakult át, és az ELKOND új, ELKOND HHK a.s. név alatt kezdett szerepelni.

2002 novemberében társaságunk úgy döntött, hogy kibővíti technológiáját a tűztechnikai jellemzőkkel rendelkező speciális kábelek gyártására.

A 2003-as évben, a fentebb említett kábelek gyártására irányuló technológia sikeres bevezetését követően, az ELKOND HHK a.s. termékei új értékesítési stratégiájának kiépítésébe kezdett, melyet az új termékek érvényesülésének és célcsoportjainak rendelt alá.

A 2006-os évben az ELKOND HHK a.s. az STN 92 0205 "Az építőanyagok és építési termékek viselkedése tűz esetén, az elektromos kábelrendszerek funkcionális ellenálló képességének megtartása. Követelmények és vizsgálatok" szabványfeladat kidolgozója lett.

A 2007-es évben az ELKOND HHK a.s. - mint tűztechnikai jellemzőket érintő követelményekkel rendelkező építési termékek gyártója - alapító tagja lett a Szlovák Köztársaság Passzív Tűzvédelmi Szövetségének.

A 2008-as évben az ELKOND HHK a.s. társaság kidolgozta a TN APPO 002 "Műszaki követelmények a funkcionális ellenálló képességgel rendelkező kábelrendszerekre tűz esetén. Javaslati, megvalósítási és ellenőrzési irányelv" dokumentumot.

A 2009-es évben társaságunk aktív tagja lett a Csehországi és Szlovákiai Kábel- és Vezetékgyártók Szövetségének.

A 2010-es évben társaságunk jelentős mértékben részt vett az új műszaki szabványok kidolgozásában a kábel installációk tűzbiztonságának terén, melyek fő célja az STN 92 0203 "Az építmények tűzbiztonsága. A villamos energia folyamatos szolgáltatása tűz esetén" kidolgozása volt.

Ing. Gilian František dolgozónk elnyerte "A szabványosításért 2010 List Vladimír Díjat" a "passzív tűzvédelem területét érintő műszaki szabványosításban elért jelentős eredményekért" kategóriában. A díjjal a Szlovák Köztársaság Szabványügyi, Metrológiai és Vizsgáló Hivatala elnöke, Dr. h. c. prof. Ing. Mihok Jozef, PhD. és a Szlovák Műszaki Szabványosítási Intézet vezérigazgatója, Ing. Gonda Arpád tüntette ki.

A 2011-es évben társaságunk képviselői által aktív tagjává vált a WG 10 “Fire performance tests of cables” CENELEC TC20 “Electric cables” munkacsoportnak. Ily módon aktívan részt veszünk a kábelek területét érintő új európai szabványok előkészítésében.

Társaságunk megkapta a Szlovák Köztársaság Passzív Tűzvédelmi Szövetségének legmagasabb kitüntetését néhány fontos, az építmények nemzeti tűzbiztonsági rendszerének alapját képező szlovák műszaki szabvány, valamint az elektromos kábelek használatát érintő műszaki előírás kidolgozásának és kiadásának terén elért eredményeiért.

A 2013-as évben az ELKOND HHK a.s. társaság megünnepelte a kábelgyártás beindításának 20. évfordulóját. Ez alkalomból bemutatásra került társaságunk új logója is.

A 2014-es évben társaságunk elnyerte az SZK Passzív Tűzvédelmi Szövetségében fennálló tagságán belül a műszaki szabványosításért járó legmagasabb elismerést "A szabványosításért 2014 List Vladimír Díjat" a "műszaki szabványosítás terén elért jelentős eredményekért" kategóriában, amelyben a Szlovák Köztársaság Szabványügyi, Metrológiai és Vizsgáló Hivatala elnöke részesítette.

Az ELKOND HHK a.s. 100%-os szlovák tőkével rendelkező társaság lett.

Az SZK Passzív Tűzvédelmi Szövetsége elnyerte "A szabványosításért 2014 List Vladimír Díjat" a "műszaki szabványosítás terén elért jelentős eredményekért" kategóriában. Társaságunk mint az SZK PTVSZ alapító tagja, alkalmazottjai folyamatos aktív tevékenysége által a műszaki szabványosítás területén az utóbbi 10 évben jelentős támogatást nyújtott, ami a kis- és középvállalkozások versenyképességének alapja az egész Európai Unióban.

Az ELKOND HHK a.s. társaság mint vezető partner támogatta a műszaki szabványosítás új szakmai levelező portáljának "NORMALIZÁCIA.SK" létrejöttét, mint a szlovákiai műszaki szabványosítás területén hosszan tartó és kedvezőtlen helyzetre kialakult reakciót és mint olyan kezdeményezést, amely teret biztosít a véleménycserére azok számára, akik ezt a szakterületet a művelődés, gazdaság, gazdálkodás, biztonság, életminőség és a vállalkozáson belüli versenyképesség feltételei kialakítása szempontjából fontosnak tartják.

 

Az ELKOND HHK a.s. Termékeinek története

1993
A távközlési és jelátviteli kábelek gyártásának kezdete telefonhálózatok üzemeltetői részére.

1994 – 1998
Az áruválaszték fokozatos bővítése installációs, jelző-, jelátviteli, adatátviteli, erőátviteli kábelekkel és speciális kábelekkel a vevők igényei szerint.

1999
A gyártási tételek kibővítése a Cu drótok és huzalok réz programmal.

2000 – 2001
A termelési portfólió bővítése tűztechnikai jellemzőkkel rendelkező speciális kábelekkel.

2002 – 2003
A gyártási tételek bővítése portechnológiák és a nedvesség hosszirányú terjedése elleni vízzáró szalagok alapján gyártott telekommunikációs kábelekkel..

2003 – 2004
A termelési portfólió bővítése speciális energia-kábelekkel, az "Expire Profi" márka mint tűz esetén funkciós ellenálló képességgel rendelkező kábelrendszer megalkotásának kezdetei.

2004-2005
A termelési portfólió bővítése robbantógyutacsokhoz szükséges speciális vezetékekkel és elektromos gyutacsokhoz szükséges vezetőkkel. A vezeték modifikációjával kiszélesedett a felhasználása az olaj- és bányaipar legigényesebb gyártóitól egészen a szórakoztató pirotechnika piacáig.

- Az értékesítési portfólió bővítése az együttműködő gyártók termékeivel, melyek logikusan kiegészítették a mi saját gyártási lehetőségeinket és kapacitásunkat.

- A termelési portfólió bővítése az xDSL technológiák szélessávú átviteleit szolgáló távközlési kábelekkel.

2006-2007
A telekommunikációs üzemeltetők szükségleteit szolgáló speciális hibrid fém-optikai kábel kifejlesztése.
A tűztechnikai jellemzőkkel rendelkező kábelek certifikálása a VDE szabványok szerint.

2008
A tűztechnikai jellemzőkkel rendelkező kábelek certifikálása az építési termékekről szóló 1998. évi 90. sz. törvény és a 2006. évi 119. sz. rendelet által módosított 2004. évi 158 (ÉRFM). sz. rendelet szerint.

2010
A kábelek mint építési termékek certifikálása az építési termékekről szóló 1998. évi 90. sz. törvény és a kötelezően megjelölt építési termékek jegyzékét, a megfelelőség-igazolási rendszereket és a megfelelőségi jelölések használata felőli részleteket meghatározó 2009. évi 558 (ÉRFM). sz. rendelet szerint.

2011
Az ELKOND HHK a.s. társaság besorolta gyártási programjába a fotovoltaikus szoláris panelekhez használatos speciális kábeleket EFK SOLAR és EFK SOLAR-80 megjelölések alatt.

Az ELKOND HHK a.s. társaság új terméket, DCEPKSwFLE távolsági távközlési kábelt fejlesztett ki és vezetett be a piacra. Alapjában véve ez a papír-levegő érszigetelésű, acél szalagpáncélozással és ólomköpennyel rendelkező távolsági kábelek pótlása tisztán műanyag köpenyű kábelekkel, melyek mindmáig használatosak a telekommunikációs hálózatok felújításánál vagy átrakásánál.

2012
Az ELKOND HHK a.s. társaság új terméket, az acél szalagpáncélozás rágcsálók elleni védelmet helyettesítő speciális vegyi védelemmel ellátott távközlési kábelt fejlesztett ki és vezetett be a piacra.

2013
Az ELKOND HHK társaság a világítótestekben használatos vezetők szériáját fejlesztett ki és vezetett be a piacra.

Az ELKOND HHK a.s. társaság együttműködött az építési termékek területét érintő új jogszabály kidolgozásában – a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építési és Régiófejlesztési Minisztériuma 2013. évi 162. sz. rendelete, amely meghatározza az építési termék-csoportok jegyzékét és a teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszereket.

2014
Az ELKOND HHK a.s. társaság új terméket, az acél szalagpáncélozás rágcsálók elleni védelmet helyettesítő speciális vegyi védelemmel ellátott erősáramú kábelt fejlesztett ki.

2014 szeptemberében új fontos műszaki szabvány „EN 50575 Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements“ lett kiadva, melynek tartalma a mi, a CENELEC TC20/WG10 Fire performance of the cables munkacsoportban dolgozó, a kábelek tűzvédelmi teljesítmény-jellemzőire szakosodott szakértőink aktív együttműködésével volt javasolva és kidolgozva.

2015
A gyártott termékek portfóliójának bővítése polietilén szigetelésű EFK C-HDPE- K speciális kábelekkel és a kommunikációs és biztonságtechnikai CC01 és CC02 kábelekkel.