Otvorenie kontaktného centra odborného poradenstva

Naša spoločnosť ELKOND HHK, a.s. dňom 1.1.2014 slávnostne otvorila prevádzku nového kontaktného centra odborného poradenstva pre svojich zákazníkov, ktoré je neustále k dispozícii našim zákazníkom a odbornej elektrotechnickej verejnosti. Sledujeme tým skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti našich poradenských služieb najmä v oblasti aplikácie káblov ako stavebných výrobkov ich uplatnenia vzhľadom na platné technické normy a právne predpisy pre požiarnu bezpečnosť stavieb a stavebné výrobky. Kontakt na centrum nájdete v časti „Technická pomoc klientom“