Výrobky z medi

Katalógový list Farebné kódy Vyhlásenie o zhode Vyhlásenie o parametroch
Medené drôty
Medené lanká a laná Tr.5 do 50mm2
Špeciálne medené laná do 120mm2
Medené laná Jadro-CGZ do 1500mm2