Stav skladových zásob

Aktuálny zoznam káblov a vodičov okamžite dostupných zo skladu. Sklad výrobkov E01 sa nachádza v Trstenej a sklady E05 a E08 sa nachádzajú v Hronseku (pri B. Bystrici). Stavy skladov sú len orientačné!

SkladNázovMnožstvoJednotka
E011-CXKE-V 4-Jx1,52.004km
E051-CXKE-V 4-Jx1,53.434km
E051-CXKE-V 5-Jx4,00.093km
E051-CXKE-V 5-Jx6,00.693km
E051-CXKE-V 7-Jx1,50.063km
E051-CXKE-V 3-Ox1,50.604km
E011-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a122.158km
E051-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a16.055km
E011-CXKH-R 4-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a11.000km
E051-CXKH-R 4-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a11.939km
E011-CXKH-R 5-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a111.860km
E051-CXKH-R 5-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a12.977km
E051-CXKH-R 7-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a11.684km
E011-CXKH-R 12-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.860km
E051-CXKH-R 12-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.087km
E051-CXKH-R 19-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.830km
E011-CXKH-R 2-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a13.164km
E051-CXKH-R 2-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.928km
E011-CXKH-R 3-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a18.287km
E051-CXKH-R 3-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a14.240km
E011-CXKH-R 4-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.317km
E051-CXKH-R 4-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a12.956km
E051-CXKH-R 5-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.385km
E011-CXKH-R 7-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.056km
E051-CXKH-R 7-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.315km
E011-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a113.827km
E051-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a11.461km
E051-CXKH-R 4-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a12.285km
E011-CXKH-R 5-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a16.800km
E051-CXKH-R 5-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a12.623km
E011-CXKH-R 2-Ox2,5 RE B2ca-s1,d0,a13.516km
E051-CXKH-R 2-Ox2,5 RE B2ca-s1,d0,a11.253km
E051-CXKH-R 1-Jx4,0 RE B2ca-s1,d0,a11.845km
E051-CXKH-R 3-Jx4,0 RE B2ca-s1,d0,a12.640km
E051-CXKH-R 5-Jx4,0 RE B2ca-s1,d0,a10.878km
E051-CXKH-R 1-Jx6,0 RE B2ca-s1,d0,a11.675km
E011-CXKH-R 3-Jx6,0 RE B2ca-s1,d0,a14.324km
E051-CXKH-R 3-Jx6,0 RE B2ca-s1,d0,a10.765km
E011-CXKH-R 5-Jx6,0 RE B2ca-s1,d0,a12.543km
E051-CXKH-R 5-Jx6,0 RE B2ca-s1,d0,a10.804km
E051-CXKH-R 3-Jx10,0 RE B2ca-s1,d0,a11.693km
E051-CXKH-R 4-Jx10,0 RE B2ca-s1,d0,a10.769km
E011-CXKH-R 5-Jx10,0 RE B2ca-s1,d0,a12.258km
E051-CXKH-R 5-Jx10,0 RE B2ca-s1,d0,a10.023km
E081-CXKH-R 1-Jx16 B2ca (s1,d0,a1)0.726km
E081-CXKH-R 1-Jx25 B2ca (s1,d0,a1)1.267km
E081-CXKH-R 4-Jx16 B2ca (s1,d0,a1)0.246km
E081-CXKH-R 4-Jx25 B2ca (s1,d0,a1)0.485km
E081-CXKH-R 4-Jx35 B2ca (s1,d0,a1)0.102km
E081-CXKH-R 4-Jx70 B2ca (s1,d0,a1)0.505km
E081-CXKH-R 5-Jx16 B2ca (s1,d0,a1)0.471km
E081-CXKH-R 5-Jx25 B2ca (s1,d0,a1)0.420km
E081-CXKH-R 5-Jx35 B2ca (s1,d0,a1)0.677km
E081-CXKH-R 5-Jx50 B2ca (s1,d0,a1)0.226km
E081-CXKH-R 5-Jx70 B2ca (s1,d0,a1)0.235km
E011-CXKH-V 3-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a18.453km
E051-CXKH-V 3-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.334km
E011-CXKH-V 3-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a15.016km
E051-CXKH-V 3-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.071km
E011-CXKH-V 4-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a16.035km
E051-CXKH-V 4-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.357km
E011-CXKH-V 4-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d1,a1 Projekt 60.899km
E011-CXKH-V 4-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a13.667km
E011-CXKH-V 5-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a16.720km
E051-CXKH-V 5-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.162km
E011-CXKH-V 5-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a13.173km
E011-CXKH-V 7-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.311km
E051-CXKH-V 7-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.801km
E011-CXKH-V 7-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a11.045km
E051-CXKH-V 7-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.128km
E011-CXKH-V 2-Ox1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a17.029km
E051-CXKH-V 2-Ox1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.535km
E011-CXKH-V 2-Ox1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a14.801km
E011-CXKH-V 3-Ox1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a13.819km
E051-CXKH-V 3-Ox1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.362km
E011-CXKH-V 3-Ox1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a13.004km
E051-CXKH-V 3-Ox1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.873km
E011-CXKH-V 3-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a110.834km
E051-CXKH-V 3-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.427km
E011-CXKH-V 3-Jx2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a15.116km
E051-CXKH-V 3-Jx2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.793km
E011-CXKH-V 4-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a12.941km
E011-CXKH-V 4-Jx2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a13.924km
E011-CXKH-V 5-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a13.384km
E051-CXKH-V 5-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.100km
E011-CXKH-V 5-Jx2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a14.107km
E011-CXKH-V 7-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a12.040km
E051-CXKH-V 7-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.035km
E011-CXKH-V 2-Ox2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a16.306km
E011-CXKH-V 2-Ox2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a14.052km
E011-CXKH-V 3-Jx4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.033km
E051-CXKH-V 3-Jx4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.712km
E051-CXKH-V 3-Jx4,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a11.798km
E051-CXKH-V 4-Jx4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.608km
E011-CXKH-V 5-Jx4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a12.140km
E051-CXKH-V 5-Jx4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.211km
E011-CXKH-V 5-Jx4,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a11.899km
E051-CXKH-V 5-Jx4,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.246km
E011-CXKH-V 3-Jx6,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.815km
E011-CXKH-V 4-Jx6,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.959km
E051-CXKH-V 5-Jx6,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.563km
E011-CXKH-V 5-Jx6,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a11.412km
E051-CXKH-V 5-Jx6,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.036km
E011-CXKH-V 4-Jx10 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.500km
E051-CXKH-V 4-Jx10 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.925km
E011-CXKH-V 4-Jx10 RE P60-R B2ca-s1,d0,a1 Projekt 60.910km
E051-CXKH-V 4-Jx10 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.767km
E011-CXKH-V 4-Jx10 RE P90-R B2ca-s1,d0,a1 Projekt 20.923km
E011-CXKH-V 5-Jx10 RE P60-R B2ca-s1,d0,a12.089km
E051-CXKH-V 5-Jx10 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.162km
E011-CXKH-V 5-Jx10 RE P90-R B2ca-s1,d0,a11.041km
E051-CXKH-V 5-Jx10 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.130km
E081-CXKH-V 5-Jx16 P60-R B2ca (s1,d0,a1)0.170km
E081-CXKH-V 5-Jx16 P90-R B2ca (s1,d0,a1)0.541km
E081-CXKH-V 5-Jx25 P60-R B2ca (s1,d0,a1)0.552km
E081-CXKH-V 5-Jx35 P30-R B2ca (s1,d0,a1)0.280km
E011-CYKFY 3-Jx1,51.779km
E011-CYKFY 3-Jx2,51.465km
E011-CYKFY 3-Jx4,01.015km
E051-CYKFY 3-Jx4,00.199km
E051-CYKFY 3-Jx6,00.028km
E051-CYKFY 4-Jx1,50.780km
E051-CYKFY 5-Jx1,50.020km
E011-CYKFY 5-Jx2,51.273km
E051-CYKFY 5-Jx2,50.099km
E051-CYKFY 5-Jx6,00.029km
E011-CYKFY 7-Jx1,51.358km
E051-CYKFY 7-Jx1,50.194km
E011-CYKFY 7-Jx2,52.213km
E011-CYKFY 12-Jx1,52.024km
E051-CYKFY 12-Jx1,50.014km
E011-CYKFY 12-Jx2,50.670km
E011-CYKFY 19-Jx1,51.735km
E011-CYKFY 19-Jx2,51.261km
E011-CYKFY 24-Jx1,50.531km
E011-CYKFY 2-Ox1,50.069km
E051-CYKFY 2-Ox1,52.054km
E011-CYKFY 2-Ox2,51.321km
E051-CYKFY 2-Ox2,50.081km
E011-CYKFY 2-Ox4,02.183km
E051-CYKFY 2-Ox4,00.042km
E011-CYKFY 2-Ox6,00.705km
E051-CYKFY 2-Ox6,00.164km
E011-CYKFY 3-Ox1,51.335km
E051-CYKFY 3-Ox1,50.087km
E011-CYKFY 3-Ox2,51.432km
E051-CYKFY 3-Ox2,50.058km
E011-CYKFY 3-Ox4,01.287km
E011-CYKFY 3-Ox6,00.565km
E011-CYKFY 4-Ox1,52.484km
E051-CYKFY 4-Ox1,50.103km
E011-CYKFY 4-Ox2,51.810km
E051-CYKFY 4-Ox2,50.522km
E011-CYKFY 4-Ox4,05.237km
E011-CYKFY 4-Ox6,03.477km
E011-CYKFY 4-Ox10,00.423km
E051-CYKFY 4-Ox10,00.013km
E011-CYKFY 5-Ox1,52.065km
E011-CYKFY 5-Ox2,51.211km
E051-CYKFY 5-Ox2,50.274km
E011-CYKFY 5-Ox4,01.269km
E051-CYKFY 5-Ox4,00.102km
E011-CYKFY 5-Ox6,00.129km
E011-CYKFY 7-Ox1,56.237km
E051-CYKFY 7-Ox1,50.114km
E011-CYKFY 7-Ox2,57.872km
E051-CYKFY 7-Ox2,50.283km
E011-CYKFY 7-Ox4,02.122km
E051-CYKFY 7-Ox4,00.115km
E011-CYKFY 12-Ox1,54.610km
E051-CYKFY 12-Ox1,50.510km
E011-CYKFY 12-Ox2,55.193km
E051-CYKFY 12-Ox2,50.097km
E011-CYKFY 12-Ox4,01.467km
E051-CYKFY 12-Ox4,00.033km
E011-CYKFY 19-Ox1,54.825km
E051-CYKFY 19-Ox1,50.025km
E011-CYKFY 19-Ox2,51.427km
E051-CYKFY 19-Ox2,50.090km
E011-CYKFY 24-Ox1,51.431km
E051-CYKFY 24-Ox1,50.086km
E011-CYKFY 24-Ox2,51.022km
E011-CYKFY 37-Ox1,50.236km
E051-CYKFY 40-Ox1,50.094km
E05CC-01 1x2x0,8 + 1x2x0,50.900km
E01CC-02 2x2x0,57.018km
E05CC-02 2x2x0,52.684km
E01CC-11 1x2x0,8 + 1x2x0,5 B2ca-s1,d1,a11.296km
E01DCEPKSwFLE 27x4x0,90.151km
E01EFK SOLAR-80 4,0 Cierna-Cierna7.416km
E01EFK SOLAR-80 6,0 Cierna-Cierna7.537km
E05EFK SOLAR-80 6,0 Modra-Cierna1.310km
E01EFK C-HDPE-K 0,75 mm2 GREY210.370km
E01EFK C-HDPE-K 2x1,00 mm2 BLACK-White strip215.520km
E01EFK C-HDPE-K 2x1,25 mm2 BLACK-White strip53.140km
E01EFK C-HDPE-K 2x1,50 mm2 BLACK-White strip56.210km
E08H01N2-D 1x251.784km
E08H01N2-D 1x350.600km
E08H01N2-D 1x700.070km
E08H01N2-D 1x950.060km
E08H05RR-F 2X13.900km
E08H05RR-F 2X1,53.800km
E08H05RR-F 2X2,53.500km
E08H05RR-F 2X0,752.500km
E08H05RR-F 3G0,757.075km
E08H05RR-F 3G18.100km
E08H05RR-F 3G1,533.100km
E08H05RR-F 3G2,514.657km
E08H05RR-F 3G41.580km
E08H05RR-F 4G0,752.700km
E08H05RR-F 4G12.000km
E08H05RR-F 4G1,53.483km
E08H05RR-F 4G2,56.850km
E08H05RR-F 4G40.300km
E08H05RR-F 4G60.300km
E08H05RR-F 5G0,750.400km
E08H05RR-F 5G10.700km
E08H05RR-F 5G1,53.200km
E08H05RR-F 5G2,57.034km
E08H05RR-F 5G41.370km
E08H05RR-F 5G60.200km
E01H05V-K 0,50 Hneda5.590km
E01H05V-K 0,50 Modra3.000km
E01H05V-K 0,75 Biela3.800km
E01H05V-K 0,75 Cierna0.900km
E01H05V-K 1,0 Cervena EFK13.900km
E01H05V-K 1,0 Zlto-Zelena0.400km
E01H05V-U 0,75 Cierna4.154km
E08H07RN-F 1X1,50.600km
E08H07RN-F 2X11.345km
E08H07RN-F 2X1,53.000km
E08H07RN-F 2X2,51.632km
E08H07RN-F 3G41.000km
E08H07RN-F 3G61.412km
E08H07RN-F 4G2,53.195km
E08H07RN-F 4G41.770km
E08H07RN-F 4G63.207km
E08H07RN-F 4G101.000km
E08H07RN-F 4G250.100km
E08H07RN-F 4G350.170km
E08H07RN-F 4G950.035km
E08H07RN-F 5G102.400km
E08H07RN-F 5G161.980km
E08H07RN-F 5G250.870km
E08H07RN-F 5G350.025km
E08H07RN-F 5G500.489km
E08H07RN-F 12G1,50.600km
E08H07RN-F 12G2,51.449km
E08H07RN-F 19G1,50.856km
E08H07RN-F 24G1,50.515km
E08H07RN-F 24G2,50.450km
E08H07RN-F 5G1,51.898km
E08H07RN-F 5G2,52.249km
E08H07RN-F 7G1,51.720km
E08H07RN-F 7G2,51.670km
E08H07RN-F 3G12.500km
E08H07RN-F 3G1,54.800km
E08H07RN-F 3G2,510.950km
E08H07RN-F 4G1,56.900km
E08H07RN-F 5G41.900km
E08H07RN-F 5G62.151km
E01H07V-K 1,50 CI-BI pruzok EFK13.000km
E01H07V-K 1,50 Zlto-zelena1.890km
E08H07Z-K 4,0 Žl-Ze0.500km
E08H07Z-K 6,0 čierny0.400km
E08H07Z-K 6,0 Žl-Ze1.140km
E08H07Z-K 10 čierny0.500km
E08H07Z-K 10 Žl-Ze0.500km
E08H07Z-K 16 čierny0.500km
E08H07Z-K 16 Žl-Ze0.723km
E08H07Z-K 25 čierny0.410km
E08H07Z-K 25 Žl-Ze1.010km
E01JEFY-O 2x1,02.792km
E05JEFY-O 2x1,00.104km
E01JEFY-O 3x1,01.680km
E05JEFY-O 3x1,00.614km
E01JEFY-O 4x1,02.979km
E05JEFY-O 4x1,02.055km
E05JEFY-O 5x1,01.893km
E01JEFY-O 7x1,02.047km
E05JEFY-O 7x1,00.542km
E01JEFY-O 12x1,02.263km
E05JEFY-O 12x1,00.084km
E01JEFY-O 19x1,01.002km
E05JEFY-O 19x1,01.327km
E01JEFY-O 30x1,01.274km
E05JEFY-O 30x1,00.523km
E01JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE180/E6014.044km
E01JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS602.000km
E05JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS600.050km
E01JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS6019.235km
E05JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS603.348km
E05JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd FE180/PS900.573km
E01JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS607.987km
E05JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS603.749km
E05JE-H(St)H 8x2x0,8 Lg FE180/PS601.395km
E01JE-H(St)H 8x2x0,8 Lg FE180/PH90 PS600.850km
E01J-H(St)H 1x2x0.8 Bd11.652km
E05J-H(St)H 1x2x0.8 Bd3.084km
E01J-H(St)H 1x2x0.8 Bd (RED)2.000km
E05J-H(St)H 1x2x0.8 Bd (RED)15.328km
E01J-H(St)H 2x2x0.8 Bd (RED)13.106km
E05J-H(St)H 2x2x0.8 Bd (RED)2.400km
E05J-H(St)H 4x2x0.8 Bd (RED)1.550km
E05JQTQ-O 2x0,83.605km
E05JQTQ-O 4x0,80.074km
E01JQTQ-O 5x0,81.396km
E05JQTQ-O 5x0,81.639km
E01JQTQ-O 14x0,80.975km
E05JQTQ-O 14x0,80.026km
E01JQTQ-O 19x0,82.688km
E05JQTQ-O 19x0,80.065km
E01JQTQ-O 24x0,80.096km
E01JQTQ-O 30x0,81.893km
E05JQTQ-O 30x0,80.060km
E01JYAY-O EFK-S 2x0,75 Projekt0.258km
E01JYFY-O 2x1,54.614km
E05JYFY-O 2x1,50.016km
E01JYFY-O 3x1,51.645km
E05JYFY-O 3x1,50.560km
E01JYFY-O 4x1,51.712km
E05JYFY-O 4x1,50.116km
E01JYFY-O 7x1,50.385km
E05JYFY-O 7x1,51.500km
E05JYFY-O 12x1,50.577km
E05JYFY-O 19x1,50.645km
E01J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EFK32.407km
E01J-Y(St)Y 2x2x0,6 Lg EFK0.195km
E01J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg EFK70.267km
E05J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg EFK0.080km
E01J-Y(St)Y 3x2x0,8 Lg EFK4.826km
E05J-Y(St)Y 3x2x0,8 Lg EFK0.142km
E01J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg EFK5.865km
E05J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg EFK0.063km
E01J-Y(St)Y 6x2x0,8 Lg EFK3.481km
E05J-Y(St)Y 6x2x0,8 Lg EFK0.162km
E01J-Y(St)Y 10x2x0,8 Lg EFK1.031km
E05J-Y(St)Y 10x2x0,8 Lg EFK0.473km
E01J-Y(St)Y 20x2x0,8 Lg EFK2.000km
E01J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg (Red)0.145km
E01J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EFK (Red)93.114km
E01J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg (Red)0.068km
E01J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg EFK (Red)22.514km
E01J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg EFK (Red)10.790km
E05J-Y(St)Y 6x2x0,8 Lg EFK (Red)1.414km
E05J-Y(St)Y 8x2x0,8 Lg EFK (Red)1.178km
E05J-Y(St)Y 10x2x0,8 Lg EFK (Red)1.309km
E05J-Y(St)Y 12x2x0,8 Lg EFK (Red)0.675km
E01JYTY-J 3x1,08.802km
E05JYTY-J 3x1,00.342km
E01JYTY-J 4x1,04.029km
E05JYTY-J 4x1,03.084km
E05JYTY-J 5x1,03.663km
E01JYTY-J 7x1,07.064km
E05JYTY-J 7x1,01.254km
E01JYTY-J 14x1,03.157km
E05JYTY-J 14x1,00.750km
E01JYTY-J 19x1,01.290km
E05JYTY-J 19x1,00.880km
E01JYTY-J 30x1,02.080km
E05JYTY-J 30x1,00.048km
E01JYTY-O 2x1,064.830km
E05JYTY-O 2x1,01.727km
E01JYTY-O 3x1,03.544km
E05JYTY-O 3x1,01.999km
E01JYTY-O 4x1,057.285km
E05JYTY-O 4x1,06.468km
E01JYTY-O 5x1,02.401km
E01JYTY-O 7x1,031.477km
E05JYTY-O 7x1,00.516km
E01JYTY-O 12x1,02.095km
E05JYTY-O 12x1,01.030km
E01JYTY-O 14x1,03.164km
E05JYTY-O 14x1,02.414km
E01JYTY-O 19x1,02.392km
E05JYTY-O 19x1,01.497km
E01JYTY-O 24x1,01.175km
E05JYTY-O 24x1,00.296km
E01JYTY-O 30x1,00.784km
E05JYTY-O 30x1,00.366km
E08N2XCH 4x35/160.050km
E08N2XCH 4x50/250.010km
E08N2XCH 4x70/350.027km
E08N2XCH 4x95/500.038km
E01N2XH-J 3x1,5 RE FE180/PS60 B2ca-s1,d0,a10.725km
E05N2XH-J 3x1,5 RE FE180/PS60 B2ca-s1,d0,a10.307km
E01N2XH-J 3x1,5 RE B2ca-s1,d0,a18.913km
E05N2XH-J 3x1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.678km
E01N2XH-J 3x1,5 RE EFK62.699km
E05N2XH-J 3x1,5 RE EFK14.329km
E01N2XH-J 3x1,5 RE FE180/PS6015.205km
E05N2XH-J 3x1,5 RE FE180/PS601.906km
E01N2XH-J 3x1,5 RE B2ca-s1,d1,a10.564km
E01N2XH-J 4x1,5 RE EFK3.704km
E05N2XH-J 4x1,5 RE EFK0.405km
E05N2XH-J 4x1,5 RE FE180/PS601.735km
E01N2XH-J 4x1,5 RE FE180/PS60 Projekt 20.983km
E05N2XH-J 4x1,5 RE FE180/PS900.661km
E01N2XH-J 5x1,5 RE B2ca-s1,d0,a12.613km
E05N2XH-J 5x1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.194km
E01N2XH-J 5x1,5 RE EFK23.342km
E05N2XH-J 5x1,5 RE EFK1.990km
E01N2XH-J 5x1,5 RE FE180/PS602.000km
E05N2XH-J 5x1,5 RE FE180/PS600.849km
E01N2XH-J 5x1,5 RE FE180/PS900.648km
E05N2XH-J 5x1,5 RE FE180/PS900.191km
E01N2XH-J 7x1,5 RE EFK5.032km
E05N2XH-J 7x1,5 RE EFK0.093km
E05N2XH-J 7x1,5 RE FE180/PS600.732km
E05N2XH-J 12x1,5 RE0.017km
E05N2XH-J 19x1,5 RE EFK0.081km
E05N2XH-J 3x2,5 RE FE180/PS60 B2ca-s1,d0,a10.476km
E05N2XH-J 4x2,5 RE0.029km
E01N2XH-J 4x2,5 RE EFK3.036km
E05N2XH-J 4x2,5 RE EFK1.076km
E01N2XH-J 4x2,5 RE FE180/PS602.939km
E05N2XH-J 4x2,5 RE FE180/PS601.136km
E01N2XH-J 5x2,5 RE FE180/PS60 B2ca-s1,d0,a10.890km
E05N2XH-J 5x2,5 RE B2ca-s1,d0,a10.180km
E01N2XH-J 5x2,5 RE EFK26.944km
E05N2XH-J 5x2,5 RE EFK1.748km
E01N2XH-J 5x2,5 RE FE180/PS601.210km
E05N2XH-J 5x2,5 RE FE180/PS602.957km
E05N2XH-J 5x2,5 RE FE180/PS900.483km
E08N2XH-J 7x2,5 RE FE180/PS600.035km
E05N2XH-J 12x2,5 RE0.423km
E05N2XH-J 1x4,0 RE0.014km
E05N2XH-J 1x4,0 RE B2ca-s1,d0,a10.642km
E05N2XH-J 1x4,0 RE EFK1.898km
E01N2XH-J 3x4,0 RE EFK10.018km
E05N2XH-J 3x4,0 RE EFK0.447km
E01N2XH-J 3x4,0 RE FE180/PS601.962km
E05N2XH-J 3x4,0 RE FE180/PS600.709km
E01N2XH-J 5x4,0 RE B2ca-s1,d0,a12.000km
E05N2XH-J 5x4,0 RE B2ca-s1,d0,a10.077km
E01N2XH-J 5x4,0 RE EFK8.000km
E05N2XH-J 5x4,0 RE EFK1.330km
E01N2XH-J 5x4,0 RE FE180/PS603.101km
E05N2XH-J 5x4,0 RE FE180/PS901.469km
E01N2XH-J 1x6,0 RE EFK3.845km
E05N2XH-J 1x6,0 RE EFK0.226km
E05N2XH-J 3x6,0 RE EFK1.335km
E01N2XH-J 3x6,0 RE FE180/PS601.056km
E05N2XH-J 3x6,0 RE FE180/PS600.245km
E01N2XH-J 5x6,0 RE B2ca-s1,d0,a10.399km
E05N2XH-J 5x6,0 RE B2ca-s1,d0,a10.127km
E01N2XH-J 5x6,0 RE EFK12.841km
E05N2XH-J 5x6,0 RE EFK2.070km
E01N2XH-J 5x6,0 RE FE180/PS600.301km
E05N2XH-J 5x6,0 RE FE180/PS600.580km
E01N2XH-J 1x10,0 RE B2ca-s1,d0,a11.560km
E05N2XH-J 1x10,0 RE B2ca-s1,d0,a11.205km
E05N2XH-J 1x10 RE EFK2.706km
E05N2XH-J 4x10,0 RE EFK0.897km
E01N2XH-J 4x10,0 RE FE180/PS60 Projekt 21.101km
E05N2XH-J 5x10,0 RE EFK0.871km
E01N2XH-J 5x10,0 RE FE180/PS600.538km
E05N2XH-J 5x10,0 RE FE180/PS600.473km
E08N2XH-J 1x16 RM0.984km
E08N2XH-J 5x16 RE1.029km
E08N2XH-J 1x25 RM0.960km
E08N2XH-J 5x25 RM0.936km
E08N2XH-J 1x35 RM0.696km
E08N2XH-J 1x50 RM0.470km
E01N2XH-O 2x1,5 RE EFK20.443km
E05N2XH-O 2x1,5 RE EFK4.450km
E01N2XH-O 2x1,5 RE FE180/PS600.162km
E05N2XH-O 2x1,5 RE FE180/PS600.931km
E01N2XH-O 3x1,5 RE B2ca-s1,d0,a16.924km
E05N2XH-O 3x1,5 RE B2ca-s1,d0,a11.878km
E01N2XH-O 3x1,5 RE EFK24.510km
E05N2XH-O 3x1,5 RE EFK4.717km
E01N2XH-O 3x1,5 RE FE180/PS603.324km
E05N2XH-O 3x1,5 RE FE180/PS601.070km
E05N2XH-O 2x2,5 RE0.068km
E01N2XH-O 2x2,5 RE EFK5.023km
E05N2XH-O 2x2,5 RE EFK0.862km
E01N2XH-O 2x2,5 RE FE180/PS603.536km
E05N2XH-O 2x2,5 RE FE180/PS600.577km
E05N2XH-O 1x6,0 RE EFK1.788km
E05N2XH-O 1x10 RE EFK2.039km
E08N2XH-O 1x35 RM0.990km
E08N2XH-O 1x50 RM0.650km
E01NHXH-J 3x1,5 RE FE180/E9015.500km
E01NHXH-J 3x2,5 RE FE180/E9024.202km
E05NHXH-J 3x2,5 RE FE180/E900.589km
E01NHXH-J 3x4,0 RE FE180/PS900.109km
E01NHXH-J 3x4,0 RE FE180/E903.244km
E05NHXH-J 3x6,0 RE FE180/PS900.468km
E01NHXH-J 3x6,0 RE FE180/E901.314km
E01NHXH-J 3x10 RE FE180/E902.103km
E01NHXH-J 4x1,5 RE FE180/E908.090km
E01NHXH-J 4x2,5 RE FE180/E906.013km
E01NHXH-J 4x4,0 RE FE180/E903.721km
E01NHXH-J 4x6,0 RE FE180/E901.158km
E01NHXH-J 4x10 RE FE180/E902.348km
E01NHXH-J 4x10 RE FE180/E90 Projekt 21.346km
E01NHXH-J 5x1,5 RE FE180/E903.024km
E01NHXH-J 5x2,5 RE FE180/E903.963km
E01NHXH-J 5x4,0 RE FE180/PS900.049km
E01NHXH-J 5x4,0 RE FE180/E904.660km
E01NHXH-J 5x6,0 RE FE180/PS900.704km
E05NHXH-J 5x6,0 RE FE180/PS900.082km
E01NHXH-J 5x6,0 RE FE180/E900.674km
E01NHXH-J 5x10 RE FE180/PS901.165km
E05NHXH-J 5x10 RE FE180/PS900.288km
E01NHXH-J 5x10 RE FE180/E900.667km
E08NHXH-J 5x25 FE180/PS300.050km
E01NHXH-J 7x1,5 RE FE180/E903.105km
E05NHXH-O 2x2,5 RE FE180/PS900.063km
E01NHXH-O 2x2,5 RE FE180/E900.703km
E01PEPKFH EFK 3x2x0,512.110km
E01PEPKFH EFK 5x2x0,50.505km
E01PEPKFH EFK 6x2x0,50.080km
E01QL 1x4x0,83.045km
E01QL 3x4x0,6 (HUN)4.533km
E01QL 5x4x0,44.594km
E01QL 5x4x0,6 (HUN)15.312km
E01QL 5x4x0,8 (HUN)0.652km
E01QL 10x4x0,4 Bd4.068km
E01QL 10x4x0,6 Bd (HUN)8.600km
E01QL 10x4x0,8 Bd (HUN)1.091km
E01QL 15x4x0,4 Bd2.017km
E01QL 15x4x0,6 Bd (HUN)6.728km
E01QL 15x4x0,8 Bd (HUN)1.578km
E01QL 25x4x0,4 Bd2.037km
E01QL 25x4x0,6 Bd (HUN)4.017km
E01QL 25x4x0,8 Bd (HUN)1.001km
E01Qf 5x4x0,44.052km
E01Qf 10x4x0,4 Bd1.058km
E01Qf 15x4x0,4 Bd3.052km
E01Qf 25x4x0,4 Bd2.172km
E01Qv 1x4x0,619.996km
E01Qv 3x4x0,6 (HUN)4.046km
E01Qv 3x4x0,8 (HUN)4.338km
E01Qv 5x4x0,6 (HUN)5.018km
E12Qv 5x4x0,6 (HUN)3.836km
E01Qv 5x4x0,8 (HUN)3.689km
E01Qv 10x4x0,4 Bd (HUN)1.367km
E01Qv 10x4x0,6 Bd (HUN)1.915km
E01Qv 15x4x0,6 Bd (HUN)0.883km
E01Qv 25x4x0,4 Bd (HUN)3.991km
E01Qv 25x4x0,6 Bd (HUN)0.133km
E01SHKFH-R 2x2x0,52.316km
E05SHKFH-R 2x2x0,50.400km
E01SHKFH-R 2x2x0,5 B2ca-s1,d0,a14.094km
E05SHKFH-R 2x2x0,5 B2ca-s1,d0,a11.599km
E01SHKFH-R 3x2x0,51.581km
E05SHKFH-R 3x2x0,50.747km
E01SHKFH-R 3x2x0,5 B2ca-s1,d0,a14.623km
E01SHKFH-R 4x2x0,5 B2ca-s1,d0,a11.758km
E01SHKFH-R 5x2x0,54.061km
E05SHKFH-R 5x2x0,50.223km
E05SHKFH-R 5x2x0,5 B2ca-s1,d0,a11.918km
E05SHKFH-R 10x2x0,5 Bd0.188km
E05SHKFH-R 10x2x0,5 B2ca-s1,d0,a10.190km
E01SHKFH-R 50x2x0,5 Bd1.477km
E05SHKFH-R 50x2x0,5 Bd0.093km
E01SHKFH-R 1x2x0,8 B2ca-s1,d0,a121.373km
E05SHKFH-R 1x2x0,8 B2ca-s1,d0,a12.836km
E01SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca-s1,d0,a110.270km
E05SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca-s1,d0,a11.815km
E01SHKFH-R 3x2x0,8 B2ca-s1,d0,a13.712km
E05SHKFH-R 3x2x0,8 B2ca-s1,d0,a11.040km
E01SHKFH-R 4x2x0,8 B2ca-s1,d0,a14.078km
E05SHKFH-R 4x2x0,8 B2ca-s1,d0,a11.854km
E01SHKFH-R 5x2x0,8 B2ca-s1,d0,a11.772km
E05SHKFH-R 5x2x0,8 B2ca-s1,d0,a10.116km
E01SHKFH-R 10x2x0,8 Bd B2ca-s1,d0,a12.433km
E05SHKFH-R 10x2x0,8 Bd B2ca-s1,d0,a10.018km
E01SHXKFH-V180 1x2x0,8 Lg P90-R B2ca-s1,d1,a10.174km
E05SHXKFH-V180 1x2x0,8 Lg P90-R B2ca-s1,d1,a10.316km
E01SHXKFH-V180 2x2x0,8 Lg P90-R B2ca-s1,d1,a13.916km
E01SHXKFH-V180 4x2x0,8 Lg P90-R B2ca-s1,d1,a10.818km
E01SRMKAhM 26x2x0,50.103km
E01SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a123.656km
E05SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a11.256km
E01SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a120.637km
E01SSKFH-V180 3x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a16.038km
E05SSKFH-V180 3x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a12.786km
E01SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a14.145km
E05SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a10.161km
E01SSKFH-V180 5x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a10.844km
E05SSKFH-V180 6x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a11.024km
E05SSKFH-V180 8x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a11.263km
E01SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a12.106km
E05SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a10.260km
E05SYKFY 2x2x0,50.332km
E01SYKFY 2x2x0,512.050km
E05SYKFY 2x2x0,58.034km
E01SYKFY 2x2x0,5 CZ22.265km
E01SYKFY 3x2x0,524.650km
E05SYKFY 3x2x0,53.940km
E01SYKFY 4x2x0,510.805km
E05SYKFY 4x2x0,510.497km
E01SYKFY 5x2x0,50.173km
E01SYKFY 5x2x0,533.701km
E05SYKFY 5x2x0,58.743km
E01SYKFY 10x2x0,516.254km
E05SYKFY 10x2x0,51.834km
E01SYKFY 15x2x0,53.636km
E05SYKFY 15x2x0,50.114km
E01SYKFY 20x2x0,51.555km
E05SYKFY 20x2x0,51.136km
E01SYKFY 25x2x0,51.513km
E05SYKFY 25x2x0,51.028km
E05SYKFY 30x2x0,51.754km
E01SYKFY 50x2x0,55.503km
E05SYKFY 50x2x0,50.826km
E05SYKFY 100x2x0,50.037km
E01SYKFY 100x2x0,50.628km
E05SYKFY 100x2x0,50.760km
E01TCEKFLES 1x4x0,41.332km
E05TCEKFLES 1x4x0,40.804km
E01TCEKFLES 3x4x0,68.085km
E01TCEKFLES 5x4x0,62.087km
E05TCEKFLES 5x4x0,80.076km
E01TCEKFLES 10x4x0,8 Bd0.123km
E01TCEKFLES 25x4x0,6 Bd1.005km
E01TCEKFY 1x2x1,0 D0.971km
E05TCEKFY 1x2x1,0 D0.625km
E01TCEKFY 2x2x1,0 D3.324km
E05TCEKFY 2x2x1,0 D0.280km
E01TCEKFY 3x2x1,0 D2.037km
E05TCEKFY 3x2x1,0 D0.888km
E01TCEKFY 4x2x1,0 D3.347km
E05TCEKFY 4x2x1,0 D0.188km
E01TCEKFY 6x2x1,0 D2.074km
E05TCEKFY 6x2x1,0 D0.807km
E01TCEKFY 7x2x1,0 D0.454km
E05TCEKFY 7x2x1,0 D0.198km
E01TCEKFY 12x2x1,0 D0.094km
E05TCEKFY 12x2x1,0 D0.066km
E01TCEKFY 24x2x1,0 D0.527km
E05TCEKFY 24x2x1,0 D0.332km
E05TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,40.224km
E01TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,64.088km
E05TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,60.595km
E01TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,83.017km
E05TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,80.063km
E05TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,41.848km
E01TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,62.041km
E05TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,60.810km
E01TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,85.128km
E05TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,80.451km
E01TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,41.744km
E05TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,40.174km
E01TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,62.035km
E05TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,60.832km
E01TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,84.896km
E05TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,80.148km
E05TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,4 Bd3.071km
E01TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,6 Bd0.057km
E05TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,6 Bd1.848km
E01TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,8 Bd1.833km
E05TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,8 Bd0.262km
E01TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,4 Bd0.403km
E05TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,4 Bd0.257km
E01TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,6 Bd2.678km
E05TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,6 Bd0.086km
E01TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,8 Bd1.413km
E01TCEPKPFLE-CZ 20x4x0,4 Bd0.614km
E05TCEPKPFLE-CZ 20x4x0,4 Bd0.040km
E05TCEPKPFLE-CZ 25x4x0,6 Bd1.491km
E05TCEPKPFLE-CZ 25x4x0,8 Bd0.115km
E01TCEPKPFLE-CZ 35x4x0,8 Bd0.281km
E01TCEPKPFLE-CZ 50x4x0,4 Bd0.080km
E01TCEPKPFLE-CZ 50x4x0,6 Bd0.336km
E05TCEPKPFLE-CZ 50x4x0,6 Bd0.307km
E05TCEPKSwFLE 3x4x0,60.036km
E01TCEPKSwFLE 5x4x0,64.056km
E01TCEPKSwFLE 10x4x0,60.149km
E01TCEPKSwFLE 25x4x0,60.445km
E05TCEPKSwFLE 50x4x0,60.034km
E01TCEPKSwFLE 1x4x0,80.444km
E01TCEPKSwFLE 3x4x0,80.806km
E01TCEPKSwFLE-RP 10x4x0,81.432km
E05TCEPKSwFLE-RP 10x4x0,80.500km
E05TQKM 1x4x0,6 Fh0.600km
E01U 2x0,589.628km
E01U 2x0,87.740km
E01XCYL 0,45/1,30 Cerveny Conipack12.750km
E01XCYL 0,45/1,30 SveltoModry Conipac1.750km
E01XCYL 0,5/1,30 Cierny10.000km
E08YSLCY-JZ 12x0,751.000km
E08YSLCY-JZ 12x10.236km
E08YSLCY-JZ 3x0,750.759km
E08YSLCY-JZ 3x10.905km
E08YSLCY-JZ 3x2,53.663km
E08YSLCY-JZ 3x40.990km
E08YSLCY-JZ 4x60.818km
E08YSLCY-JZ 5x0,752.416km
E08YSLCY-JZ 5x1,51.955km
E08YSLCY-JZ 5x2,51.750km
E08YSLCY-JZ 5x40.564km
E08YSLCY-JZ 5x60.994km
E08YSLCY-JZ 7x0,751.265km
E08YSLCY-OZ 2x2,51.000km