Stav skladových zásob

Aktuálny zoznam káblov a vodičov okamžite dostupných zo skladu. Sklad výrobkov E01 sa nachádza v Trstenej a sklady E05 a E08 sa nachádzajú v Hronseku (pri B. Bystrici). Stavy skladov sú len orientačné!

SkladNázovMnožstvoJednotka
E011-CXKE-V 4-Jx1,52.004km
E051-CXKE-V 4-Jx1,53.434km
E051-CXKE-V 5-Jx4,00.093km
E051-CXKE-V 5-Jx6,00.693km
E051-CXKE-V 7-Jx1,50.063km
E051-CXKE-V 3-Ox1,50.604km
E011-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a14.007km
E051-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a12.645km
E051-CXKH-R 4-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.679km
E011-CXKH-R 5-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a111.849km
E051-CXKH-R 5-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a11.527km
E051-CXKH-R 7-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a11.684km
E011-CXKH-R 12-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.860km
E051-CXKH-R 12-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.087km
E051-CXKH-R 19-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.830km
E011-CXKH-R 2-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a11.700km
E051-CXKH-R 2-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a11.094km
E011-CXKH-R 3-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a17.623km
E051-CXKH-R 3-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a13.030km
E011-CXKH-R 4-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.317km
E051-CXKH-R 4-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a12.681km
E051-CXKH-R 5-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.295km
E011-CXKH-R 7-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.056km
E051-CXKH-R 7-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.155km
E051-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a10.061km
E051-CXKH-R 4-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a12.285km
E011-CXKH-R 5-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a17.000km
E051-CXKH-R 5-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a12.319km
E011-CXKH-R 2-Ox2,5 RE B2ca-s1,d0,a13.516km
E051-CXKH-R 2-Ox2,5 RE B2ca-s1,d0,a11.253km
E051-CXKH-R 1-Jx4,0 RE B2ca-s1,d0,a11.845km
E051-CXKH-R 3-Jx4,0 RE B2ca-s1,d0,a12.640km
E051-CXKH-R 5-Jx4,0 RE B2ca-s1,d0,a10.678km
E051-CXKH-R 1-Jx6,0 RE B2ca-s1,d0,a11.595km
E011-CXKH-R 3-Jx6,0 RE B2ca-s1,d0,a14.324km
E051-CXKH-R 3-Jx6,0 RE B2ca-s1,d0,a10.765km
E051-CXKH-R 5-Jx6,0 RE B2ca-s1,d0,a10.447km
E051-CXKH-R 3-Jx10,0 RE B2ca-s1,d0,a11.693km
E051-CXKH-R 4-Jx10,0 RE B2ca-s1,d0,a10.739km
E011-CXKH-R 5-Jx10,0 RE B2ca-s1,d0,a11.431km
E051-CXKH-R 5-Jx10,0 RE B2ca-s1,d0,a10.693km
E081-CXKH-R 1-Jx16 B2ca (s1,d0,a1)0.726km
E081-CXKH-R 1-Jx25 B2ca (s1,d0,a1)0.832km
E081-CXKH-R 4-Jx16 B2ca (s1,d0,a1)0.089km
E081-CXKH-R 4-Jx25 B2ca (s1,d0,a1)0.485km
E081-CXKH-R 4-Jx35 B2ca (s1,d0,a1)0.044km
E081-CXKH-R 4-Jx70 B2ca (s1,d0,a1)0.505km
E081-CXKH-R 5-Jx16 B2ca (s1,d0,a1)0.431km
E081-CXKH-R 5-Jx25 B2ca (s1,d0,a1)0.350km
E081-CXKH-R 5-Jx35 B2ca (s1,d0,a1)0.557km
E081-CXKH-R 5-Jx50 B2ca (s1,d0,a1)0.171km
E081-CXKH-R 5-Jx70 B2ca (s1,d0,a1)0.235km
E051-CXKH-V 3-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.071km
E011-CXKH-V 4-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a16.059km
E051-CXKH-V 4-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.357km
E011-CXKH-V 4-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a13.667km
E011-CXKH-V 5-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a16.720km
E051-CXKH-V 5-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.162km
E011-CXKH-V 5-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a13.173km
E011-CXKH-V 7-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.311km
E051-CXKH-V 7-Jx1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.801km
E011-CXKH-V 7-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a11.045km
E051-CXKH-V 7-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.128km
E011-CXKH-V 2-Ox1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a14.000km
E051-CXKH-V 2-Ox1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.199km
E011-CXKH-V 2-Ox1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a14.801km
E051-CXKH-V 2-Ox1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.114km
E011-CXKH-V 3-Ox1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a13.819km
E051-CXKH-V 3-Ox1,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.362km
E011-CXKH-V 3-Ox1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a12.374km
E051-CXKH-V 3-Ox1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.873km
E011-CXKH-V 3-Jx2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a15.116km
E051-CXKH-V 3-Jx2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.293km
E011-CXKH-V 4-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a12.941km
E011-CXKH-V 4-Jx2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a13.018km
E011-CXKH-V 5-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a13.384km
E051-CXKH-V 5-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.100km
E011-CXKH-V 5-Jx2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a14.107km
E011-CXKH-V 7-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a12.040km
E051-CXKH-V 7-Jx2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.035km
E011-CXKH-V 2-Ox2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.284km
E051-CXKH-V 2-Ox2,5 RE P60-R B2ca-s1,d0,a12.022km
E011-CXKH-V 2-Ox2,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a14.052km
E011-CXKH-V 3-Jx4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.033km
E051-CXKH-V 3-Jx4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.712km
E051-CXKH-V 3-Jx4,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a11.798km
E011-CXKH-V 5-Jx4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a12.140km
E051-CXKH-V 5-Jx4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.211km
E011-CXKH-V 5-Jx4,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a11.899km
E051-CXKH-V 5-Jx4,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.246km
E011-CXKH-V 2-Ox4,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a12.048km
E011-CXKH-V 3-Jx6,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.815km
E011-CXKH-V 4-Jx6,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.959km
E051-CXKH-V 5-Jx6,0 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.563km
E011-CXKH-V 5-Jx6,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a11.412km
E051-CXKH-V 5-Jx6,0 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.036km
E011-CXKH-V 4-Jx10 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.500km
E051-CXKH-V 4-Jx10 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.925km
E051-CXKH-V 4-Jx10 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.767km
E011-CXKH-V 5-Jx10 RE P60-R B2ca-s1,d0,a11.774km
E051-CXKH-V 5-Jx10 RE P60-R B2ca-s1,d0,a10.122km
E011-CXKH-V 5-Jx10 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.726km
E051-CXKH-V 5-Jx10 RE P90-R B2ca-s1,d0,a10.130km
E081-CXKH-V 5-Jx16 P60-R B2ca (s1,d0,a1)0.085km
E081-CXKH-V 5-Jx16 P90-R B2ca (s1,d0,a1)0.541km
E081-CXKH-V 5-Jx25 P60-R B2ca (s1,d0,a1)0.552km
E081-CXKH-V 5-Jx35 P30-R B2ca (s1,d0,a1)0.280km
E011-CYKFY 3-Jx1,51.779km
E051-CYKFY 3-Jx1,50.323km
E011-CYKFY 3-Jx2,51.801km
E051-CYKFY 3-Jx2,50.079km
E011-CYKFY 3-Jx4,01.015km
E051-CYKFY 3-Jx4,00.199km
E051-CYKFY 3-Jx6,00.024km
E051-CYKFY 4-Jx1,50.750km
E011-CYKFY 5-Jx1,52.767km
E051-CYKFY 5-Jx1,50.020km
E011-CYKFY 5-Jx2,51.114km
E051-CYKFY 5-Jx2,50.099km
E011-CYKFY 5-Jx4,00.075km
E011-CYKFY 7-Jx1,53.803km
E011-CYKFY 7-Jx2,56.656km
E011-CYKFY 12-Jx1,55.052km
E011-CYKFY 12-Jx2,53.688km
E011-CYKFY 19-Jx1,51.530km
E011-CYKFY 19-Jx2,51.261km
E011-CYKFY 24-Jx1,50.426km
E011-CYKFY 2-Ox1,50.069km
E051-CYKFY 2-Ox1,52.014km
E011-CYKFY 2-Ox2,51.191km
E051-CYKFY 2-Ox2,50.081km
E011-CYKFY 2-Ox4,02.183km
E051-CYKFY 2-Ox4,00.042km
E011-CYKFY 2-Ox6,00.705km
E051-CYKFY 2-Ox6,00.164km
E011-CYKFY 3-Ox1,50.632km
E051-CYKFY 3-Ox1,50.087km
E011-CYKFY 3-Ox2,51.232km
E051-CYKFY 3-Ox2,50.058km
E011-CYKFY 3-Ox4,01.287km
E011-CYKFY 3-Ox6,00.565km
E011-CYKFY 4-Ox1,52.269km
E051-CYKFY 4-Ox1,50.103km
E011-CYKFY 4-Ox2,51.165km
E051-CYKFY 4-Ox2,50.572km
E011-CYKFY 4-Ox4,02.960km
E051-CYKFY 4-Ox4,00.207km
E011-CYKFY 4-Ox6,06.149km
E011-CYKFY 4-Ox10,00.423km
E051-CYKFY 4-Ox10,00.013km
E011-CYKFY 5-Ox1,52.065km
E011-CYKFY 5-Ox2,50.811km
E051-CYKFY 5-Ox2,50.274km
E011-CYKFY 5-Ox4,01.269km
E051-CYKFY 5-Ox4,00.102km
E011-CYKFY 5-Ox6,00.087km
E011-CYKFY 7-Ox1,55.345km
E051-CYKFY 7-Ox1,50.114km
E011-CYKFY 7-Ox2,57.506km
E051-CYKFY 7-Ox2,50.063km
E011-CYKFY 7-Ox4,02.122km
E051-CYKFY 7-Ox4,00.115km
E011-CYKFY 12-Ox1,53.845km
E051-CYKFY 12-Ox1,50.296km
E011-CYKFY 12-Ox2,54.045km
E051-CYKFY 12-Ox2,50.097km
E011-CYKFY 12-Ox4,01.467km
E051-CYKFY 12-Ox4,00.033km
E011-CYKFY 19-Ox1,54.305km
E011-CYKFY 19-Ox2,51.415km
E011-CYKFY 24-Ox1,51.163km
E051-CYKFY 24-Ox1,50.086km
E011-CYKFY 24-Ox2,51.022km
E011-CYKFY 37-Ox1,50.236km
E051-CYKFY 40-Ox1,50.094km
E01CC-11 1x2x0,8 + 1x2x0,5 B2ca-s1,d1,a11.296km
E01DCEPKSwFLE 27x4x0,90.151km
E01EFK SOLAR-80 4,0 Cierna-Cierna6.416km
E01EFK SOLAR-80 6,0 Cierna-Cierna7.417km
E05EFK SOLAR-80 6,0 Modra-Cierna1.310km
E01EFK C-HDPE-K 0,75 mm2 GREY199.380km
E01EFK C-HDPE-K 2x1,00 mm2 BLACK-White strip147.290km
E01EFK C-HDPE-K 2x1,25 mm2 BLACK-White strip53.140km
E08H01N2-D 1x162.000km
E08H01N2-D 1x251.279km
E08H01N2-D 1x351.000km
E08H01N2-D 1x700.770km
E08H05RR-F 2X13.400km
E08H05RR-F 2X1,55.800km
E08H05RR-F 2X2,53.500km
E08H05RR-F 2X0,752.000km
E08H05RR-F 3G0,755.575km
E08H05RR-F 3G17.800km
E08H05RR-F 3G1,519.100km
E08H05RR-F 3G2,516.057km
E08H05RR-F 3G41.580km
E08H05RR-F 4G0,752.700km
E08H05RR-F 4G12.000km
E08H05RR-F 4G1,54.081km
E08H05RR-F 4G2,55.550km
E08H05RR-F 4G40.500km
E08H05RR-F 4G60.300km
E08H05RR-F 5G0,750.200km
E08H05RR-F 5G10.400km
E08H05RR-F 5G1,53.100km
E08H05RR-F 5G2,56.234km
E08H05RR-F 5G40.900km
E08H05RR-F 5G60.100km
E01H05V-K 0,50 Hneda5.590km
E01H05V-K 0,50 Modra3.000km
E01H05V-K 0,75 Biela3.800km
E01H05V-K 0,75 Cierna0.900km
E01H05V-K 1,0 Cervena EFK13.900km
E01H05V-K 1,0 Zlto-Zelena0.400km
E01H05V-U 0,75 Cierna4.154km
E08H07RN-F 1X1,50.600km
E08H07RN-F 2X11.325km
E08H07RN-F 2X1,52.500km
E08H07RN-F 2X2,52.441km
E08H07RN-F 3G61.387km
E08H07RN-F 4G2,50.095km
E08H07RN-F 4G42.770km
E08H07RN-F 4G62.026km
E08H07RN-F 4G250.600km
E08H07RN-F 4G350.170km
E08H07RN-F 4G950.035km
E08H07RN-F 5G101.700km
E08H07RN-F 5G160.950km
E08H07RN-F 5G250.370km
E08H07RN-F 5G350.025km
E08H07RN-F 5G500.289km
E08H07RN-F 12G2,51.429km
E08H07RN-F 19G1,50.856km
E08H07RN-F 24G1,50.515km
E08H07RN-F 24G2,50.450km
E08H07RN-F 5G1,51.465km
E08H07RN-F 5G2,53.662km
E08H07RN-F 7G1,51.620km
E08H07RN-F 7G2,51.540km
E08H07RN-F 3G12.000km
E08H07RN-F 3G1,519.900km
E08H07RN-F 3G2,515.030km
E08H07RN-F 4G1,56.800km
E08H07RN-F 5G43.301km
E08H07RN-F 5G63.417km
E01H07V-K 1,50 CI-BI pruzok EFK13.000km
E01H07V-K 1,50 Zlto-zelena1.890km
E08H07Z-K 4,0 Žl-Ze0.500km
E08H07Z-K 6,0 čierny0.400km
E08H07Z-K 6,0 Žl-Ze1.040km
E08H07Z-K 10 čierny0.300km
E08H07Z-K 10 Žl-Ze0.500km
E08H07Z-K 16 čierny0.500km
E08H07Z-K 16 Žl-Ze0.373km
E08H07Z-K 25 čierny0.310km
E08H07Z-K 25 Žl-Ze0.910km
E01JEFY-O 2x1,02.792km
E05JEFY-O 2x1,00.104km
E01JEFY-O 3x1,01.680km
E05JEFY-O 3x1,00.614km
E01JEFY-O 4x1,02.979km
E05JEFY-O 4x1,02.055km
E05JEFY-O 5x1,01.893km
E01JEFY-O 7x1,02.047km
E05JEFY-O 7x1,00.542km
E01JEFY-O 12x1,00.420km
E05JEFY-O 12x1,01.327km
E01JEFY-O 19x1,01.002km
E05JEFY-O 19x1,01.327km
E01JEFY-O 30x1,01.274km
E05JEFY-O 30x1,00.523km
E01JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS6059.612km
E01JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS6018.068km
E05JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS600.948km
E05JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd FE180/PS900.573km
E01JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS607.987km
E05JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd FE180/PH90 PS603.749km
E01JE-H(St)H 8x2x0,8 Lg FE180/PH90 PS603.354km
E01J-H(St)H 1x2x0.8 Bd8.652km
E05J-H(St)H 1x2x0.8 Bd3.084km
E01J-H(St)H 1x2x0.8 Bd (RED)2.000km
E05J-H(St)H 1x2x0.8 Bd (RED)5.269km
E01J-H(St)H 2x2x0.8 Bd (RED)13.106km
E01J-H(St)H 4x2x0.8 Bd (RED)0.108km
E05J-H(St)H 4x2x0.8 Bd (RED)0.050km
E05JQTQ-O 2x0,83.605km
E01JQTQ-O 4x0,84.804km
E05JQTQ-O 4x0,80.074km
E01JQTQ-O 5x0,81.396km
E05JQTQ-O 5x0,81.639km
E01JQTQ-O 7x0,83.200km
E05JQTQ-O 7x0,80.021km
E01JQTQ-O 14x0,82.375km
E05JQTQ-O 14x0,80.606km
E01JQTQ-O 19x0,82.688km
E05JQTQ-O 19x0,80.065km
E01JQTQ-O 24x0,82.172km
E05JQTQ-O 30x0,81.753km
E01JYAY-O EFK-S 2x0,75 Projekt0.258km
E01JYFY-O 2x1,54.614km
E05JYFY-O 2x1,50.016km
E01JYFY-O 3x1,51.645km
E05JYFY-O 3x1,50.385km
E01JYFY-O 4x1,51.712km
E05JYFY-O 4x1,50.116km
E01JYFY-O 7x1,50.385km
E05JYFY-O 7x1,51.500km
E05JYFY-O 12x1,50.577km
E05JYFY-O 19x1,50.645km
E01J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EFK35.977km
E05J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EFK0.987km
E01J-Y(St)Y 2x2x0,6 Lg EFK0.195km
E01J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg EFK27.487km
E05J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg EFK0.080km
E01J-Y(St)Y 3x2x0,8 Lg EFK5.865km
E05J-Y(St)Y 3x2x0,8 Lg EFK0.142km
E01J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg EFK8.900km
E05J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg EFK0.063km
E01J-Y(St)Y 6x2x0,8 Lg EFK3.481km
E05J-Y(St)Y 6x2x0,8 Lg EFK0.162km
E01J-Y(St)Y 10x2x0,8 Lg EFK1.031km
E05J-Y(St)Y 10x2x0,8 Lg EFK0.473km
E01J-Y(St)Y 20x2x0,8 Lg EFK1.500km
E01J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg (Red)0.145km
E01J-Y(St)Y 1x2x0,8 Lg EFK (Red)32.188km
E01J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg (Red)0.068km
E01J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg EFK (Red)54.366km
E01J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg EFK (Red)12.264km
E05J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg EFK (Red)0.660km
E05J-Y(St)Y 6x2x0,8 Lg EFK (Red)1.114km
E05J-Y(St)Y 8x2x0,8 Lg EFK (Red)0.828km
E01J-Y(St)Y 10x2x0,8 Lg EFK (Red)0.090km
E05J-Y(St)Y 10x2x0,8 Lg EFK (Red)1.309km
E05J-Y(St)Y 12x2x0,8 Lg EFK (Red)0.675km
E01JYTY-J 3x1,08.802km
E05JYTY-J 3x1,00.342km
E01JYTY-J 4x1,03.008km
E05JYTY-J 4x1,03.084km
E05JYTY-J 5x1,03.663km
E01JYTY-J 7x1,07.064km
E05JYTY-J 7x1,01.254km
E01JYTY-J 14x1,02.157km
E05JYTY-J 14x1,00.750km
E05JYTY-J 19x1,00.790km
E01JYTY-J 30x1,02.080km
E05JYTY-J 30x1,00.048km
E01JYTY-O 2x1,068.792km
E05JYTY-O 2x1,07.210km
E01JYTY-O 3x1,04.544km
E05JYTY-O 3x1,01.791km
E01JYTY-O 4x1,051.297km
E05JYTY-O 4x1,05.757km
E01JYTY-O 5x1,07.495km
E01JYTY-O 7x1,016.149km
E05JYTY-O 7x1,04.050km
E01JYTY-O 14x1,03.164km
E05JYTY-O 14x1,02.324km
E01JYTY-O 19x1,02.392km
E05JYTY-O 19x1,00.947km
E01JYTY-O 24x1,01.175km
E05JYTY-O 24x1,00.296km
E01JYTY-O 30x1,00.784km
E05JYTY-O 30x1,00.366km
E08N2XCH 4x35/160.050km
E08N2XCH 4x50/250.010km
E08N2XCH 4x70/350.027km
E08N2XCH 4x95/500.038km
E01N2XH-J 3x1,5 RE FE180/PS60 B2ca-s1,d0,a10.725km
E05N2XH-J 3x1,5 RE FE180/PS60 B2ca-s1,d0,a10.307km
E01N2XH-J 3x1,5 RE B2ca-s1,d0,a18.913km
E05N2XH-J 3x1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.678km
E01N2XH-J 3x1,5 RE EFK96.085km
E05N2XH-J 3x1,5 RE EFK18.664km
E01N2XH-J 3x1,5 RE FE180/PS6027.047km
E05N2XH-J 3x1,5 RE FE180/PS600.106km
E01N2XH-J 4x1,5 RE EFK0.790km
E05N2XH-J 4x1,5 RE EFK0.375km
E05N2XH-J 4x1,5 RE FE180/PS601.695km
E05N2XH-J 4x1,5 RE FE180/PS900.661km
E01N2XH-J 5x1,5 RE B2ca-s1,d0,a12.613km
E05N2XH-J 5x1,5 RE B2ca-s1,d0,a10.194km
E01N2XH-J 5x1,5 RE EFK12.842km
E05N2XH-J 5x1,5 RE EFK1.990km
E01N2XH-J 5x1,5 RE FE180/PS606.467km
E05N2XH-J 5x1,5 RE FE180/PS600.649km
E01N2XH-J 5x1,5 RE FE180/PS900.648km
E05N2XH-J 5x1,5 RE FE180/PS900.191km
E01N2XH-J 7x1,5 RE EFK3.004km
E05N2XH-J 7x1,5 RE EFK1.008km
E05N2XH-J 7x1,5 RE FE180/PS600.732km
E05N2XH-J 12x1,5 RE0.017km
E05N2XH-J 19x1,5 RE EFK0.031km
E05N2XH-J 3x2,5 RE FE180/PS60 B2ca-s1,d0,a10.476km
E01N2XH-J 3x2,5 RE EFK19.955km
E01N2XH-J 3x2,5 RE FE180/PS604.358km
E05N2XH-J 3x2,5 RE FE180/PS600.102km
E05N2XH-J 4x2,5 RE0.029km
E05N2XH-J 4x2,5 RE EFK1.076km
E01N2XH-J 4x2,5 RE FE180/PS602.939km
E05N2XH-J 4x2,5 RE FE180/PS600.936km
E01N2XH-J 5x2,5 RE FE180/PS60 B2ca-s1,d0,a10.890km
E05N2XH-J 5x2,5 RE B2ca-s1,d0,a10.180km
E01N2XH-J 5x2,5 RE EFK3.003km
E05N2XH-J 5x2,5 RE EFK0.200km
E01N2XH-J 5x2,5 RE FE180/PS601.210km
E05N2XH-J 5x2,5 RE FE180/PS600.607km
E05N2XH-J 5x2,5 RE FE180/PS900.483km
E08N2XH-J 7x2,5 RE FE180/PS600.035km
E05N2XH-J 12x2,5 RE0.423km
E05N2XH-J 1x4,0 RE0.014km
E05N2XH-J 1x4,0 RE B2ca-s1,d0,a10.642km
E01N2XH-J 1x4,0 RE EFK3.060km
E05N2XH-J 1x4,0 RE EFK1.898km
E01N2XH-J 3x4,0 RE EFK2.000km
E05N2XH-J 3x4,0 RE EFK3.742km
E01N2XH-J 3x4,0 RE FE180/PS601.962km
E05N2XH-J 3x4,0 RE FE180/PS600.451km
E01N2XH-J 4x4,0 RE EFK1.955km
E01N2XH-J 5x4,0 RE B2ca-s1,d0,a12.000km
E05N2XH-J 5x4,0 RE B2ca-s1,d0,a10.077km
E01N2XH-J 5x4,0 RE EFK11.023km
E05N2XH-J 5x4,0 RE EFK0.900km
E01N2XH-J 5x4,0 RE FE180/PS603.079km
E05N2XH-J 5x4,0 RE FE180/PS900.469km
E05N2XH-J 1x6,0 RE EFK3.221km
E05N2XH-J 3x6,0 RE EFK1.275km
E01N2XH-J 3x6,0 RE FE180/PS601.056km
E05N2XH-J 3x6,0 RE FE180/PS600.230km
E01N2XH-J 5x6,0 RE B2ca-s1,d0,a10.399km
E05N2XH-J 5x6,0 RE B2ca-s1,d0,a10.117km
E01N2XH-J 5x6,0 RE EFK10.291km
E01N2XH-J 5x6,0 RE FE180/PS600.301km
E05N2XH-J 5x6,0 RE FE180/PS600.580km
E01N2XH-J 1x10,0 RE B2ca-s1,d0,a11.560km
E05N2XH-J 1x10,0 RE B2ca-s1,d0,a11.205km
E05N2XH-J 1x10 RE EFK2.001km
E05N2XH-J 4x10,0 RE EFK0.897km
E01N2XH-J 5x10,0 RE EFK1.873km
E05N2XH-J 5x10,0 RE EFK0.301km
E08N2XH-J 1x16 RM0.084km
E08N2XH-J 5x16 RE0.656km
E08N2XH-J 1x25 RM0.823km
E08N2XH-J 5x25 RM0.936km
E08N2XH-J 1x35 RM0.496km
E08N2XH-J 1x50 RM0.440km
E01N2XH-O 2x1,5 RE EFK17.425km
E05N2XH-O 2x1,5 RE EFK4.450km
E05N2XH-O 2x1,5 RE FE180/PS601.551km
E01N2XH-O 3x1,5 RE B2ca-s1,d0,a16.924km
E05N2XH-O 3x1,5 RE B2ca-s1,d0,a11.878km
E01N2XH-O 3x1,5 RE EFK16.010km
E05N2XH-O 3x1,5 RE EFK3.517km
E01N2XH-O 3x1,5 RE FE180/PS603.324km
E05N2XH-O 3x1,5 RE FE180/PS600.810km
E05N2XH-O 2x2,5 RE0.068km
E01N2XH-O 2x2,5 RE EFK5.023km
E05N2XH-O 2x2,5 RE EFK0.694km
E01N2XH-O 2x2,5 RE FE180/PS602.116km
E05N2XH-O 2x2,5 RE FE180/PS600.487km
E05N2XH-O 1x6,0 RE EFK0.884km
E05N2XH-O 1x10 RE EFK1.339km
E08N2XH-O 1x35 RM0.990km
E08N2XH-O 1x50 RM0.650km
E01NHXH-J 3x1,5 RE FE180/E9020.208km
E01NHXH-J 3x2,5 RE FE180/E9029.385km
E05NHXH-J 3x2,5 RE FE180/E900.589km
E01NHXH-J 3x4,0 RE FE180/PS900.109km
E01NHXH-J 3x4,0 RE FE180/E903.244km
E05NHXH-J 3x6,0 RE FE180/PS900.468km
E01NHXH-J 3x6,0 RE FE180/E904.276km
E01NHXH-J 3x10 RE FE180/E902.103km
E01NHXH-J 4x1,5 RE FE180/E908.090km
E01NHXH-J 4x2,5 RE FE180/E906.013km
E01NHXH-J 4x4,0 RE FE180/E903.721km
E01NHXH-J 4x6,0 RE FE180/E903.172km
E01NHXH-J 4x10 RE FE180/E902.348km
E01NHXH-J 5x1,5 RE FE180/E903.024km
E01NHXH-J 5x2,5 RE FE180/E9014.069km
E01NHXH-J 5x4,0 RE FE180/PS900.049km
E01NHXH-J 5x4,0 RE FE180/E904.660km
E01NHXH-J 5x6,0 RE FE180/PS900.704km
E05NHXH-J 5x6,0 RE FE180/PS900.082km
E01NHXH-J 5x6,0 RE FE180/E900.674km
E01NHXH-J 5x10 RE FE180/PS901.165km
E05NHXH-J 5x10 RE FE180/PS900.288km
E01NHXH-J 5x10 RE FE180/E901.667km
E08NHXH-J 5x25 FE180/PS300.050km
E01NHXH-J 7x1,5 RE FE180/E903.105km
E01NHXH-O 2x1,5 RE FE180/E905.390km
E05NHXH-O 2x2,5 RE FE180/PS900.063km
E01NHXH-O 2x2,5 RE FE180/E903.805km
E01PEPKFH EFK 2x2x0,519.814km
E01PEPKFH EFK 3x2x0,512.110km
E01PEPKFH EFK 5x2x0,50.505km
E01PEPKFH EFK 6x2x0,50.080km
E01QL 1x4x0,627.662km
E01QL 1x4x0,83.045km
E01QL 3x4x0,6 (HUN)4.533km
E01QL 5x4x0,44.594km
E01QL 5x4x0,6 (HUN)15.312km
E01QL 5x4x0,8 (HUN)2.689km
E01QL 10x4x0,4 Bd4.068km
E01QL 10x4x0,6 Bd (HUN)8.600km
E01QL 10x4x0,8 Bd (HUN)1.091km
E01QL 15x4x0,4 Bd2.017km
E01QL 15x4x0,6 Bd (HUN)6.728km
E01QL 15x4x0,8 Bd (HUN)1.513km
E01QL 25x4x0,4 Bd2.037km
E01QL 25x4x0,6 Bd (HUN)4.017km
E01QL 25x4x0,8 Bd (HUN)1.001km
E01Qf 5x4x0,44.052km
E01Qf 10x4x0,4 Bd1.058km
E01Qf 15x4x0,4 Bd3.052km
E01Qf 25x4x0,4 Bd2.172km
E01Qv 1x4x0,620.741km
E01Qv 3x4x0,6 (HUN)4.046km
E01Qv 3x4x0,8 (HUN)4.338km
E01Qv 5x4x0,6 (HUN)8.854km
E01Qv 5x4x0,8 (HUN)3.689km
E01Qv 10x4x0,4 Bd (HUN)1.367km
E01Qv 10x4x0,6 Bd (HUN)1.915km
E01Qv 15x4x0,6 Bd (HUN)0.883km
E01Qv 25x4x0,4 Bd (HUN)3.991km
E01Qv 25x4x0,6 Bd (HUN)0.133km
E01SHKFH-R 2x2x0,52.316km
E05SHKFH-R 2x2x0,50.400km
E01SHKFH-R 2x2x0,5 B2ca-s1,d0,a14.094km
E05SHKFH-R 2x2x0,5 B2ca-s1,d0,a11.599km
E01SHKFH-R 3x2x0,51.581km
E05SHKFH-R 3x2x0,50.447km
E01SHKFH-R 3x2x0,5 B2ca-s1,d0,a12.993km
E01SHKFH-R 4x2x0,5 B2ca-s1,d0,a11.758km
E01SHKFH-R 5x2x0,50.628km
E05SHKFH-R 5x2x0,52.656km
E05SHKFH-R 5x2x0,5 B2ca-s1,d0,a11.918km
E05SHKFH-R 10x2x0,5 Bd0.188km
E05SHKFH-R 10x2x0,5 B2ca-s1,d0,a10.190km
E01SHKFH-R 25x2x0,5 Bd1.011km
E01SHKFH-R 50x2x0,5 Bd1.477km
E05SHKFH-R 50x2x0,5 Bd0.093km
E01SHKFH-R 1x2x0,8 B2ca-s1,d0,a16.565km
E05SHKFH-R 1x2x0,8 B2ca-s1,d0,a12.154km
E01SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca-s1,d0,a18.670km
E05SHKFH-R 2x2x0,8 B2ca-s1,d0,a11.815km
E01SHKFH-R 3x2x0,8 B2ca-s1,d0,a13.712km
E05SHKFH-R 3x2x0,8 B2ca-s1,d0,a11.040km
E01SHKFH-R 4x2x0,8 B2ca-s1,d0,a14.078km
E05SHKFH-R 4x2x0,8 B2ca-s1,d0,a11.854km
E01SHKFH-R 5x2x0,8 B2ca-s1,d0,a11.772km
E05SHKFH-R 5x2x0,8 B2ca-s1,d0,a10.116km
E01SHKFH-R 10x2x0,8 Bd B2ca-s1,d0,a12.213km
E05SHKFH-R 10x2x0,8 Bd B2ca-s1,d0,a10.018km
E01SHXKFH-V180 1x2x0,8 Lg P90-R B2ca-s1,d1,a10.174km
E05SHXKFH-V180 1x2x0,8 Lg P90-R B2ca-s1,d1,a10.216km
E01SHXKFH-V180 2x2x0,8 Lg P90-R B2ca-s1,d1,a12.606km
E01SHXKFH-V180 4x2x0,8 Lg P90-R B2ca-s1,d1,a10.648km
E01SRMKAhM 26x2x0,50.103km
E01SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a120.956km
E05SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a11.056km
E01SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a113.707km
E01SSKFH-V180 3x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a16.038km
E05SSKFH-V180 3x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a12.636km
E01SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a12.077km
E05SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a10.161km
E01SSKFH-V180 5x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a10.744km
E05SSKFH-V180 6x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a11.024km
E05SSKFH-V180 8x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a11.263km
E01SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a12.106km
E05SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a10.260km
E05SYKFY 2x2x0,50.332km
E01SYKFY 2x2x0,553.128km
E05SYKFY 2x2x0,54.334km
E01SYKFY 2x2x0,5 CZ10.024km
E05SYKFY 2x2x0,5 CZ2.611km
E01SYKFY 3x2x0,550.364km
E05SYKFY 3x2x0,518.040km
E01SYKFY 4x2x0,526.044km
E05SYKFY 4x2x0,511.097km
E01SYKFY 5x2x0,50.173km
E01SYKFY 5x2x0,564.322km
E05SYKFY 5x2x0,53.865km
E01SYKFY 15x2x0,52.441km
E05SYKFY 15x2x0,50.789km
E01SYKFY 20x2x0,50.805km
E05SYKFY 20x2x0,51.026km
E01SYKFY 25x2x0,51.513km
E05SYKFY 25x2x0,50.808km
E05SYKFY 30x2x0,51.159km
E01SYKFY 50x2x0,55.503km
E05SYKFY 50x2x0,50.551km
E05SYKFY 100x2x0,50.037km
E01SYKFY 100x2x0,50.628km
E05SYKFY 100x2x0,50.760km
E01TCEKFLES 1x4x0,41.332km
E05TCEKFLES 1x4x0,40.804km
E01TCEKFLES 1x4x0,650.203km
E05TCEKFLES 1x4x0,60.817km
E01TCEKFLES 3x4x0,68.085km
E01TCEKFLES 5x4x0,62.049km
E05TCEKFLES 5x4x0,60.060km
E05TCEKFLES 5x4x0,80.076km
E01TCEKFLES 10x4x0,6 Bd6.091km
E01TCEKFLES 10x4x0,8 Bd0.123km
E01TCEKFLES 25x4x0,6 Bd5.026km
E01TCEKFY 1x2x1,0 D3.011km
E05TCEKFY 1x2x1,0 D0.625km
E01TCEKFY 2x2x1,0 D3.324km
E05TCEKFY 2x2x1,0 D0.280km
E01TCEKFY 3x2x1,0 D2.037km
E05TCEKFY 3x2x1,0 D0.888km
E01TCEKFY 4x2x1,0 D2.393km
E05TCEKFY 4x2x1,0 D0.458km
E01TCEKFY 6x2x1,0 D2.074km
E05TCEKFY 6x2x1,0 D0.807km
E01TCEKFY 7x2x1,0 D0.454km
E05TCEKFY 7x2x1,0 D0.198km
E01TCEKFY 12x2x1,0 D1.139km
E05TCEKFY 12x2x1,0 D0.066km
E01TCEKFY 24x2x1,0 D0.527km
E05TCEKFY 24x2x1,0 D0.332km
E05TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,40.224km
E01TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,64.088km
E05TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,60.395km
E01TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,83.017km
E05TCEPKPFLE-CZ 1x4x0,80.063km
E05TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,41.848km
E01TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,61.541km
E05TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,60.365km
E01TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,85.128km
E05TCEPKPFLE-CZ 3x4x0,80.451km
E01TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,41.744km
E05TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,40.174km
E01TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,60.935km
E05TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,60.632km
E01TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,85.196km
E05TCEPKPFLE-CZ 5x4x0,80.078km
E05TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,4 Bd2.871km
E01TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,6 Bd0.057km
E05TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,6 Bd1.598km
E01TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,8 Bd1.833km
E05TCEPKPFLE-CZ 10x4x0,8 Bd0.262km
E01TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,4 Bd0.403km
E05TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,4 Bd0.257km
E01TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,6 Bd2.678km
E05TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,6 Bd0.086km
E01TCEPKPFLE-CZ 15x4x0,8 Bd1.413km
E01TCEPKPFLE-CZ 20x4x0,4 Bd0.614km
E05TCEPKPFLE-CZ 20x4x0,4 Bd0.040km
E05TCEPKPFLE-CZ 25x4x0,6 Bd1.491km
E05TCEPKPFLE-CZ 25x4x0,8 Bd0.115km
E01TCEPKPFLE-CZ 35x4x0,8 Bd0.281km
E01TCEPKPFLE-CZ 50x4x0,4 Bd0.080km
E01TCEPKPFLE-CZ 50x4x0,6 Bd0.336km
E05TCEPKPFLE-CZ 50x4x0,6 Bd0.307km
E05TCEPKSwFLE 3x4x0,60.036km
E01TCEPKSwFLE 5x4x0,64.056km
E05TCEPKSwFLE 10x4x0,60.074km
E01TCEPKSwFLE 25x4x0,60.445km
E05TCEPKSwFLE 50x4x0,60.034km
E01TCEPKSwFLE 1x4x0,80.444km
E01TCEPKSwFLE 3x4x0,80.806km
E01TCEPKSwFLE-RP 10x4x0,81.432km
E05TCEPKSwFLE-RP 10x4x0,80.500km
E05TQKM 1x4x0,6 Fh0.600km
E01U 2x0,592.276km
E01U 2x0,87.740km
E01XCYL 0,45/1,30 Cerveny Conipack12.750km
E01XCYL 0,45/1,30 SveltoModry Conipac1.750km
E01XCYL 0,5/1,30 Cierny10.000km
E01XCYS 0,6/1,40 Cerveny3.000km
E08YSLCY-JZ 12x0,751.000km
E08YSLCY-JZ 12x10.236km
E08YSLCY-JZ 3x0,750.759km
E08YSLCY-JZ 3x10.905km
E08YSLCY-JZ 3x2,53.663km
E08YSLCY-JZ 3x40.990km
E08YSLCY-JZ 4x60.818km
E08YSLCY-JZ 5x0,752.116km
E08YSLCY-JZ 5x1,51.955km
E08YSLCY-JZ 5x2,51.750km
E08YSLCY-JZ 5x40.564km
E08YSLCY-JZ 5x60.994km
E08YSLCY-JZ 7x0,751.265km
E08YSLCY-OZ 2x2,51.000km