Riadiace káble

Katalógový list Farebné kódy Vyhlásenie o zhode Vyhlásenie o parametroch
Riadiace káble
JYTY
JQTQ
JYFY
JEFY
Riadiace káble NF
TCEKFY
TCEKFE
TCEKPFLEY
J-Y(St)Y .. Lg EFK
Bezhalogénové a funkčne odolné káble
J-H(St)H EFK ... Fca
SHKFH-R EFK ... Fca
JE-H(St)H ... FE180/PH90 PS60 Fca
JE-H(St)H ... FE180/PS90 Fca
J-H(St)H EFK ... B2ca -s1, d0, a1
SHKFH-R EFK ... B2ca -s1, d0, a1
JE-H(St)H EFK ... Bd FE180/PS60 B2ca -s1, d1, a1
SSKFH-V180 ... P60-R, PS60, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d1,a1
JE-H(St)H EFK ... Bd FE180/PS90 B2ca -s1, d1, a1
SSKFH-V180 ... P90-R, PS90, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d1,a1
SHXKFH-V180 ... P90-R, PS90, PH120, PH120-R, B2ca -s1,d1,a1