Ocenenie za normalizáciu za rok 2010

V rámci Svetového dňa normalizácie sa dňa 20.10.2010 uskutočnil v Bratislave odborný seminár, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu 2010“.
V kategórii významný prínos v technickej normalizácii v oblasti pasívnej požiarnej ochrany bola táto cena udelená nášmu pracovníkovi Ing. Františkovi Gilianovi. Cenu odovzdali predseda ÚNMS SR Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. a generálny riaditeľ SÚTN Ing. Arpád Gonda.

Novinky