Projekty EÚ

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti ELKOND HHK, a.s.

15.12.2014
Miesto realizácie projektu: ELKOND HHK, a.s., Oravická 1228, Trstená
Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti ELKOND HHK, a.s.
Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projekt spoločnosti ELKOND HHK, a.s. je zvýšenie energetickej efektívnosti pomocou úspory a efektívneho využívania energie vo výrobe spoločnosti ELKOND HHK, a.s.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
1. Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti ELKOND HHK, a.s. dosiahnutím úspor energie
2. Zníženie nákladov na vykurovanie pomocou modernizácie vykurovacích systémov
    a využitím zvyškového tepla z ohrevu granulátu
3. Efektívne využitie energie modernizáciou systému výroby stlačeného vzduchu
4. Zlepšenie stavu životného prostredia znížením CO2 v ovzduší

Názov a sídlo prijímateľa: ELKOND HHK, a.s., Oravická 1228, Trstená
Výška nenávratného finančného príspevku: 232 809,28 EUR
Harmonogram realizácie projektu: 15.12.2014 –  11/2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR – www.economy.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská energetická a inovačná agentúra (SIEA) – www.siea.gov.sk

Logo-združené-veľké