Novinky

Videoprezentácia

ÚČTOVNÍK / ÚČTOVNÍČKA - Trstená

ELKOND HHK a.s. je dynamicky rozvíjajúca sa firma so zameraním na výrobu káblov. Naše produkty sa aktívne umiestňujeme na 10 trhoch v rámci Európy a radíme sa k najväčším výrobcom káblov na Slovensku.

Priemerná mzda na pozícii:  1.190 - 1.390 €
Nástupná mzda:  minimálne  1.000 € (individuálna nástupná mzda bude dohodnutá v závislosti od znalostí a praxe uchádzača)

Po zaškolení:
• Garantované zvyšovanie mzdy – osobný plán rastu
• Pravidelné mesačné prémie medzi 10 -20 %
• Polročné a ročné odmeny
• Mimoriadne odmeny
• Príplatky za prácu nadčas, víkendy
• Príspevok na stravu vo výške 3,70 €/pracovná zmena
• Osobné bonusy podľa presne stanovených podmienok

Miesto práce:  Trstená
Termín nástupu:  ihneď
Pracovný pomer:  plný pracovný úväzok

Čo Vám okrem toho ponúkame?
• perspektívnu prácu vo firme s dlhoročnou tradíciou, s profesionálnym strojovým vybavením a v príjemnom pracovnom prostredí
• priestor pre kreativitu a možnosti ďalšieho vzdelávania
• mzdu vyplácanú vždy načas a presne podľa vopred dohodnutých podmienok
• 5-týždňovú dovolenku
• pomoc a podporu od skúsených kolegov
• účasť na športových a kultúrnych podujatiach

Čomu sa budete venovať?
• Účtovníctvu podľa slovenských účtovných štandardov
• Evidencii a kontrole DPH
• Evidencii majetku

Čo od Vás očakávame?
• Odborné vzdelanie ekonomického smeru
• Praktickú znalosť účtovníctva a daňových zákonov (hlavne DPH)
• Počítačovú zručnosť

ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, 028 01 Trstená, www.elkond.sk

E-mail:  personalne@elkond.sk
Mobil:   +421 905 478 031

Pracovník marketingu a podpory predaja

ELKOND HHK a.s. je dynamicky rozvíjajúca sa firma so zameraním na výrobu káblov. Naše produkty sa aktívne umiestňujeme na 10 trhoch v rámci Európy a radíme sa k najväčším výrobcom káblov na Slovensku.

Priemerná mzda na pozícii:  1.300 - 1.500 €
Nástupná mzda:  minimálne  1.050 € (závisí od znalostí a zručností)
Po zaškolení:
• Garantované zvyšovanie mzdy – osobný plán rastu
• Pravidelné mesačné prémie medzi 10 -20 %
• Polročné a ročné odmeny
• Mimoriadne odmeny
• Príplatky za prácu nadčas, víkendy
• Príspevok na stravu vo výške 3,70 €/pracovná zmena
• Osobné bonusy podľa presne stanovených podmienok

Miesto práce:  Hronsek (medzi B. Bystricou a Zvolenom)
Termín nástupu:  ihneď
Pracovný pomer:  plný pracovný úväzok
Pracovná doba:  8 hodinový pracovný čas

Čo Vám ponúkame ?
• perspektívnu prácu vo firme s dlhoročnou tradíciou
• skvelý tím kolegov a príjemné pracovné prostredie
• priestor pre kreativitu a možnosti ďalšieho vzdelávania
• mzdu vyplácanú vždy načas a presne podľa vopred dohodnutých podmienok
• 5-týždňovú dovolenku pre všetkých
• pomoc a podporu od skúsených kolegov
• účasť na športových a kultúrnych podujatiach

Aká bude pracovná náplň ?
• zadávanie objednávok pre výrobu do informačného systému
• spolupráca pri vytváraní a realizácia marketingových plánov
• návrhy a tvorba marketingových kampaní
• príprava POP / POS materiálov, zabezpečovanie výstav a školení
• úzka spolupráca s predajným tímom, výrobou a skladmi

Čo očakávame od nášho budúceho kolegu ?
• úplné SŠ alebo VŠ vzdelanie
• analytické myslenie a kreativitu
• ovládanie anglického jazyka, minimálne na úrovni pokročilý (C1)
• znalosť práce v Excel, Word, PowerPoint
• chuť učiť sa, napredovať a rásť
• komunikatívnosť a tímovosť

ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, 028 01 Trstená, www.elkond.sk

E-mail:  personalne@elkond.sk
Mobil I.  +421 918 704 818
Mobil II.  +421 905 777 315

TECHNOLÓG II. – Trstená

ELKOND HHK a.s. je dynamicky rozvíjajúca sa firma so zameraním na výrobu káblov. Naše produkty aktívne umiestňujeme na 10 trhoch v rámci Európy a radíme sa k najväčším výrobcom káblov na Slovensku.

Priemerná mzda na pozícii:  1.700   2.000 €
Nástupná mzda:  od 1.200 € (individuálna nástupná mzda bude dohodnutá v závislosti od  znalostí a praxe uchádzača)

•  Garantované zvyšovanie mzdy – osobný plán rastu
• Pravidelné mesačné prémie medzi 10 -20 %
• Polročné a ročné odmeny
• Mimoriadne odmeny
• Príplatky za prácu nadčas, víkendy
• Príspevok na stravu vo výške 3,70 €/pracovná zmena
• Osobné bonusy podľa presne stanovených podmienok

Miesto práce:  Trstená
Termín nástupu:  ihneď
Pracovný pomer:  plný pracovný úväzok
Pracovná doba:  jednozmenná prevádzka

Čo Vám okrem toho ponúkame?
• perspektívnu prácu vo firme s dlhoročnou tradíciou, s profesionálnym strojovým vybavením v príjemnom pracovnom prostredí
• priestor pre kreativitu a možnosti ďalšieho vzdelávania
• mzdu vyplácanú vždy načas a presne podľa vopred dohodnutých podmienok
• 5 týždňovú dovolenku
• pomoc a podporu od skúsených kolegov
• účasť na športových a kultúrnych podujatiach

Čomu sa venuje technológ II. ?
• vytváraniu technologických postupov pri výrobe káblov
• výberu a testovaniu nových materiálov
• riadeniu technologických zmien
• optimalizácii procesov
• kontrole dodržiavania postupov a odstraňovaniu chýb vo výrobnom procese
• vývoju nových produktov
• návrhom koncepcií a nových technologických riešení

Čo od Vás očakávame ?
• úplné vysokoškolské vzdelanie technického zamerania (elektrotechnika, strojárenstvo ...)
• technické myslenie
• chápanie fyzikálnej podstaty štandardných technických javov a procesov
• schopnosť aplikovať teoretické poznatky a efektívne využívať matematické nástroje v rámci svojej činnosti
• tvorivosť pri vytváraní a používaní technickej dokumentácie
• samostatnosť pri návrhu a vytváraní technických riešení v oblasti technológie, projektovania, konštrukcie a využívania rôznych materiálov, ako ich aj analyzovanie v meniacom sa prostredí
• počítačovú zručnosť
• znalosť cudzieho jazyka AJ alebo NJ min. úroveň B1
• prax v podobnej pozícií je vítaná, ale nie nevyhnutná

ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, 028 01 Trstená, www.elkond.sk

E-mail:  personalne@elkond.sk
Mobil I.  +421 918 704 818
Mobil II.  +421 918 704 813

TECHNOLÓG I. – Trstená

ELKOND HHK a.s. je dynamicky rozvíjajúca sa firma so zameraním na výrobu káblov. Naše produkty aktívne umiestňujeme na 10 trhoch v rámci Európy a radíme sa k najväčším výrobcom káblov na Slovensku.

Priemerná mzda na pozícii:  1.400   1.630 €
Nástupná mzda:  od 1.000 € (individuálna nástupná mzda bude dohodnutá v závislosti od  znalostí a praxe uchádzača)

•  Garantované zvyšovanie mzdy – osobný plán rastu
• Pravidelné mesačné prémie medzi 10 -20 %
• Polročné a ročné odmeny
• Mimoriadne odmeny
• Príplatky za prácu nadčas, víkendy
• Príspevok na stravu vo výške 3,70 €/pracovná zmena
• Osobné bonusy podľa presne stanovených podmienok

Miesto práce:  Trstená
Termín nástupu:  ihneď
Pracovný pomer:  plný pracovný úväzok
Pracovná doba:  jednozmenná prevádzka

Čo Vám okrem toho ponúkame?
• perspektívnu prácu vo firme s dlhoročnou tradíciou, s profesionálnym strojovým vybavením v príjemnom pracovnom prostredí
• priestor pre kreativitu a možnosti ďalšieho vzdelávania
• mzdu vyplácanú vždy načas a presne podľa vopred dohodnutých podmienok
• 5 týždňovú dovolenku
• pomoc a podporu od skúsených kolegov
• účasť na športových a kultúrnych podujatiach

Čomu sa venuje technológ I. ?
• vytváraniu technologických postupov pri výrobe káblov
• výberu a testovaniu nových materiálov
• riadeniu technologických zmien
• optimalizácii procesov
• kontrole dodržiavania postupov a odstraňovaniu chýb vo výrobnom procese

Čo od Vás očakávame ?
• úplné stredoškolské vzdelanie technického zamerania (elektrotechnika, strojárenstvo ...)
• technické myslenie
• tvorivosť pri vytváraní a používaní technickej dokumentácie
• spoluprácu pri návrhu a vytváraní technických riešení v oblasti technológie
• počítačovú zručnosť
• prax v podobnej pozícií je vítaná, ale nie nevyhnutná

ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, 028 01 Trstená, www.elkond.sk

E-mail: personalne@elkond.sk
Mobil I. +421 918 704 818
Mobil II. +421 918 704 813

OPERÁTOR VÝROBY

ELKOND HHK a.s. je dynamicky rozvíjajúca sa firma so zameraním na výrobu káblov. Naše produkty aktívne umiestňujeme na 10 trhoch v rámci Európy a radíme sa k najväčším výrobcom káblov na Slovensku.

Priemerná mzda na pozícii:  1 170 – 1 400 € (závisí od dosiahnutých znalostí a výkonnosti)
Nástupná mzda:  minimálne  870 €
Po zaškolení:
•  Garantované zvyšovanie mzdy – osobný plán rastu
• Pravidelné mesačné prémie medzi 10 -20 %
• Polročné a ročné odmeny
• Mimoriadne odmeny
• Príplatky za prácu nadčas, víkendy
• Príspevok na stravu vo výške 5,55 €/pracovná zmena
• Osobné bonusy podľa presne stanovených podmienok

Miesto práce :  Trstená
Termín nástupu : ihneď
Pracovný pomer : plný pracovný úväzok
Pracovná doba: 12 hodinové pracovné zmeny - trojzmenná prevádzka

Čo Vám okrem toho ponúkame?
• perspektívnu prácu vo firme s dlhoročnou tradíciou, s profesionálnym strojovým vybavením v príjemnom pracovnom prostredí
• mzdu vyplácanú vždy načas a presne podľa vopred dohodnutých podmienok
5 týždňovú dovolenku
• pomoc a podporu od skúsených kolegov
• účasť na športových a kultúrnych podujatiach

Čomu sa venuje operátor výroby?
• samostatnej práci na rôznych linkách vyrábajúcich káble a vodiče
• kontrole chodu liniek a vyrobených medziproduktov
• rôznym pomocným činnostiam
• návrhom na zlepšenia a spolupráci pri ich realizácii

Čo od Vás očakávame ?
• odborné technické alebo stredoškolské vzdelanie
• technickú a manuálnu zručnosť
• spoľahlivosť, samostatnosť a zodpovednosť
• prax nie je potrebná, radi vás zaškolíme

ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, 028 01 Trstená, www.elkond.sk

E-mail: personalne@elkond.sk
Mobil I. +421 918 704 818
Mobil II. +421 918 704 813

OPERÁTORKA VÝROBY

ELKOND HHK a.s. je dynamicky rozvíjajúca sa firma so zameraním na výrobu káblov. Naše produkty aktívne umiestňujeme na 10 trhoch v rámci Európy a radíme sa k najväčším výrobcom káblov na Slovensku.

Priemerná mzda na pozícii:  990 – 1 030 € (závisí od dosiahnutých znalostí a výkonnosti)
Nástupná mzda:  minimálne  860 €
Po zaškolení:
•  Garantované zvyšovanie mzdy – osobný plán rastu
• Pravidelné mesačné prémie medzi 10 -20 %
• Polročné a ročné odmeny
• Mimoriadne odmeny
• Príplatky za prácu nadčas, víkendy
• Príspevok na stravu vo výške 5,55 €/pracovná zmena
• Osobné bonusy podľa presne stanovených podmienok

Miesto práce :  Trstená
Termín nástupu : ihneď
Pracovný pomer : plný pracovný úväzok
Pracovná doba: 12 hodinové pracovné zmeny - trojzmenná prevádzka

Čo Vám okrem toho ponúkame?
• perspektívnu prácu vo firme s dlhoročnou tradíciou, s profesionálnym strojovým vybavením v príjemnom pracovnom prostredí
• mzdu vyplácanú vždy načas a presne podľa vopred dohodnutých podmienok
5 týždňovú dovolenku
• pomoc a podporu od skúsených kolegov
• účasť na športových a kultúrnych podujatiach

Čomu sa venuje operátorka výroby?
• samostatnej práci na rôznych menších linkách
• rôznym pomocným činnostiam
• návrhom na zlepšenia a spolupráci pri ich realizácii

Čo od Vás očakávame ?
• odborné alebo stredoškolské vzdelanie
• manuálnu zručnosť
• spoľahlivosť, samostatnosť a zodpovednosť
• prax nie je potrebná, radi vás zaškolíme

ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, 028 01 Trstená, www.elkond.sk

E-mail: personalne@elkond.sk
Mobil I. +421 918 704 818
Mobil II. +421 918 704 813

KONTROLÓR/-KA KVALITY KÁBLOV

ELKOND HHK a.s. je dynamicky rozvíjajúca sa firma so zameraním na výrobu káblov. Naše produkty aktívne umiestňujeme na 10 trhoch v rámci Európy a radíme sa k najväčším výrobcom káblov na Slovensku.

Priemerná mzda na pozícii:  1 160 – 1 400 € (závisí od dosiahnutých znalostí a výkonnosti)
Nástupná mzda:  minimálne  890 €
Po zaškolení:
• Garantované zvyšovanie mzdy – osobný plán rastu
• Pravidelné mesačné prémie medzi 10 -20 %
• Polročné a ročné odmeny
• Mimoriadne odmeny
• Príplatky za prácu nadčas, víkendy
• Príspevok na stravu vo výške 5,55 €/pracovná zmena
• Osobné bonusy podľa presne stanovených podmienok

Miesto práce:  Trstená
Termín nástupu:  ihneď
Pracovný pomer:  plný pracovný úväzok
Pracovná doba: 12 hodinové pracovné zmeny - trojzmenná prevádzka

Čo Vám okrem toho ponúkame ?
• perspektívnu prácu vo firme s dlhoročnou tradíciou, s profesionálnym strojovým vybavením a v príjemnom pracovnom prostredí
• mzdu vyplácanú vždy načas a presne podľa vopred dohodnutých podmienok
• 5 týždňovú dovolenku pre všetkých
pomoc a podporu od skúsených kolegov
• účasť na športových a kultúrnych podujatiach 

Čomu sa venuje kontrolór/ka?
• kontrole kvality káblov a medziproduktov
• evidencii výrobkov a meraní
• práci s meradlami a meracími zariadeniami

Čo od Vás očakávame?
• úplné stredoškolské vzdelanie
• manuálnu a počítačovú zručnosť
• spoľahlivosť, samostatnosť a zodpovednosť
• prax nie je potrebná, radi vás zaškolíme

ELKOND HHK, a.s., Oravická 1874, 028 01  Trstená,  www.elkond.sk
E-mail:                 personalne@elkond.sk
Mobil I.                +421 918 704 818
Mobil  II.             +421 918 704 813