Certifikát zhody vydaný na základe TO

V súvislosti s procesom technického osvedčovania (TO) naša spoločnosť vo februári 2009 získala ako prvý výrobca na slovenskom stavebnom trhu Certifikát zhody vydaný na základe TO, ktorý oprávňuje daný výrobok na zabudovanie do stavby na daný účel, čím bol ukončený celý proces uplatňovania zákonných požiadaviek pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov na slovenskom stavebnom trhu