Category Archives: Novinky

Kábel pre KNX systémy

Bol vyvinutý a odskúšaný nový variant kábla J-Y(St)Y vhodný pre systémy KNX.
Continue reading

Nový katalóg výrobkov

V máji 2020 bol vydaný nový elektronický katalóg výrobkov. Aktuálnu verziu nájdete vždy na stránke Produkty, alebo v časti Technická podpora -> Na…
Continue reading

Školenia pre projektantov 5/2019 – Košice, Hronsek, Bratislava

V spolupráci firiem ELKOND HHK, a.s., KOPOS Slovakia s.r.o. a HILTI Slovakia spol. s r.o. sme pripravili školenia pre projektantov a elektrotechnikov zamerané…
Continue reading

Nový výrobok – DATAPAR

Spustili sme výrobu nového výrobku - dátového kábla DATAPAR PEPFKY EFK. Je dostupný vo konštrukčných variantoch 2x2x0,5; 2x2x0,8; 4x2x0,5 a 4x2x0,8. Prvé dodávky…
Continue reading

Nová výrobná linka

V apríli 2019 sme uviedli do prevádzky novú výrobnú linku, ktorá nám umožní skrátiť dodacie termíny a zároveň rozšíriť náš výrobný sortiment.
Continue reading

Sponzorský dar

Naša spoločnosť ako sponzor prispela na rekonštrukciu Kliniky detskej hematológie a onkológie v Bratislave.
Continue reading

Nová výrobná hala

Bola postavená nová výrobná hala, ktorá nám umožní skrátiť dodacie termíny, rozšíriť výrobné možnosti a zlepšiť celkovú efektivitu výroby.
Continue reading

Spolupráca s firmou TECHNODAT

Vďaka spolupráci s firmou TECHNODAT nájdete naše výrobky už aj v software ELCAD a Engineering Base. Tieto dáta si môžete stiahnuť aj na…
Continue reading

Školenia pre projektantov 11/2018 – Bratislava, Hronsek, Košice

V spolupráci firiem ELKOND HHK, a.s. a STRADER s.r.o. sme pripravili školenia pre projektantov a elektrotechnikov zamerané na tému: „Požiarne konštrukcie v elektrických…
Continue reading

Podpora vzdelávania

V rámci podpory vzdelávania sme vzorkové tabule a vzorky našich výrobkov ako učebné pomôcky poskytli: - SPŠE, Hálova ul. v Bratislave - Strednej odbornej škole…
Continue reading