Aktivity ELKOND HHK a.s. v oblasti získavania NFP

Naša spoločnosť aktívne pracuje aj v oblasti získavania nenávratných finančných prostriedkov (NFP) na základe výziev v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj.
V rámci prvého operačného programu sme podali úspešný projekt na základe ktorého sme nedávno podpísali zmluvu na NFP pre vzdelávanie. V prípade operačného programu Výskum a vývoj sme spracovali a podali zaujímavý projekt v oblasti podpory aplikovaného výskumu a vývoja so zameraním na zvýšenie úrovne protipožiarnej bezpečnosti stavieb v SR.

Novinky